Thời Sự » Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Tập trung rà soát, lập danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân
Thứ Tư, 14/04/2021   trong mục Thời Sự

Dân số thường xuyên biến động, việc đăng ký thường trú, tạm trú chưa được người dân chú trọng khiến công tác rà soát, lập danh sách cử tri ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo quyền bầu cử của công dân ( đủ 18 tuổi trở lên), những ngày này, Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp trong tỉnh đang tập trung rà soát, lập danh sách cử tri thật chính xác.


Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới qua công tác bầu cử

Nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp không chỉ thể hiện mục tiêu bình đẳng giới trong công tác bầu cử mà còn phát huy vai trò, đóng góp của phụ nữ trong sự phát triển KT - XH của tỉnh. Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, 

Thành phố Phúc Yên đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử

Để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công an thành phố Phúc Yên đã xây dựng nhiều phương án, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn luôn được đảm bảo.


Đảm bảo quyền được lựa chọn đại biểu của cử tri

Nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát

Thực hiện chức năng giám sát, HĐND hai cấp huyện Vĩnh Tường đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung các Nghị quyết của HĐND huyện,

Cử tri nêu cao trách nhiệm trong lựa chọn đại biểu dân cử

Để tạo nên thành công cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bên cạnh công tác chuẩn bị các bước trong bầu cử của các cấp, các tổ chức thì tinh thần, trách nhiệm của cử tri đóng vai trò quan trọng. 

HĐND huyện Vĩnh Tường - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Sau nhiều năm thí điểm không tổ chức HĐND huyện, tuy nhiên ngay sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XIII đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có nhiều hoạt động mang dấu ấn quan trọng. 

Đấu tranh, phản bác những luận điệu chống phá thù địch trước thềm bầu cử

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Với mưu đồ chống phá cuộc bầu cử, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, 

MTTQ các cấp huyện Tam Dương phát huy vai trò trong công tác bầu cử

Với vai trò, chức năng của mình, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tam Dương tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; quyết tâm cùng với các cấp,

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, ổn định tình hình phục vụ bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quan tâm, chờ đợi.