Thời Sự » Apec Viet Nam 2017
Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2017
Thứ Hai, 03/04/2017   trong mục Thời Sự

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vừa ký quyết định kiện toàn Ủy ban này.

Đến nay, APEC đã mở rộng và bao gồm 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có những nền kinh tế hàng đầu thế giới. APEC hiện đại diện khoảng 2,8 tỷ dân và đóng góp 43 nghìn tỷ USD tổng GDP, 20 nghìn tỷ USD thương mại quốc tế, tương đương khoảng 39% dân số thế giới, 59% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

Xác định APEC 2017 là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế quan trọng hàng đầu trong năm nay, vì vậy công tác bảo đảm an ninh thông tin, hạ tầng thông tin liên lạc được Đà Nẵng đầu tư kỹ lưỡng.

Việt Nam là một trong những thành viên tích cực có trách nhiệm của APEC

Sau gần 20 năm trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) kể từ năm 1998, Việt Nam lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC trong năm 2017 (lần đầu tiên vào năm 2006).

Năm APEC 2017 sẽ thúc đẩy quá trình thu hút đầu tư vào Việt Nam

Đó là nhận định của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra tại họp báo diễn ra chiều 21/3, tại Hà Nội nhằm thông tin về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam trong Năm APEC 2017 và kết quả kỳ họp ABAC 1.

APEC nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Việc gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) thể hiện sinh động hình ảnh Việt Nam đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực và xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.


APEC 2017: Tăng cường kết nối, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Ngày làm việc cuối cùng của các ủy ban APEC và các nhóm chuyên gia đã kết thúc bằng các cuộc họp cuối cùng của Ủy ban điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Nhóm bạn Chủ tịch (FoTC) về kết nối, và Hội đồng điều hành Cơ quan hỗ trợ chính sách (PSU).