Thời Sự

Quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Năm, 11/08/2022

Sáng 11/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh

Dự và chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt một số văn bản mới nhất của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm: Thông báo số 16-TB/TW kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh việc thực hiện một số mô hình theo Nghị quyết số 18, giao Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định lựa chọn mô hình phù hợp để triển khai.

Đồng thời, với các mô hình tạm dừng thực hiện như: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc Sở Nội vụ… ở các địa phương đã triển khai thí điểm cần sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Đồng chí cũng khẳng định việc tinh giản biên chế là quyết tâm chính trị cao của Bộ Chính trị, vì vậy, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc cần phải nhận thức rõ tinh thần này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ cấu lại bộ máy biên chế cho phù hợp, giảm nhưng chất lượng phải nâng lên.

Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có quyết định về tổng biên chế của hệ thống chính trị, vì vậy, đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm, chức năng nhiệm vụ, làm cơ sở quan trọng để sắp xếp biên chế.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch, quyết định biên chế, các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể ở địa phương mình để đảm bảo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Một số nội dung chưa đồng bộ, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Bộ Chính trị để có thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách tiền lương để tạo động lực cho bộ máy làm việc hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị và các cơ quan đại diện cho nhân dân để đảm bảo các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước đi vào cuộc sống và được thực thi hiệu quả.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, sau khi kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ các văn bản mới của Trung ương để tham mưu cụ thể hóa thành các văn bản của tỉnh theo tinh thần, nội dung được quán triệt, thời gian hoàn thành trong tháng 8/2022.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quán triệt, triền khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức, thực hiện; thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, cập nhật việc triển khai thực hiện các quy định này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Bình Duyên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: