Thời Sự

LỆNH XẢ TRÀN

Thứ Bảy, 02/07/2022

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 10 /L- PCTT hồi 11h giờ 00 phút ngày 02/7/2022

Hồi 16 giờ 00 phút ngày 01/7/2022, mực nước hồ chứa nước Thanh Lanh đã lên tới cao trình Cote +73,33m. Để chủ động phòng tránh, ứng phó với cơn bão số 01 và mưa lớn sau bão.

Xét đề nghị của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Xuyên tại Văn bản số 25/BCH-NN&PTNT ngày 01/7/2022; của Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo tại Văn bản số 383/TLTĐ-PCTT&TKCN ngày 01/7/2022 về việc đề nghị cho Lệnh xả nước qua tràn hồ Thanh Lanh. Căn cứ Quy trình vận hành, điều tiết hồ Thanh Lanh; để đảm bảo an toàn hồ Thanh Lanh, tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

RA LỆNH XẢ TRÀN

Cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Xuyên

1. Xả tràn nước hồ Thanh Lanh theo đúng quy trình vận hành, điều tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 để đón lũ; lưu lượng xả từ 5m3/s đến 50m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa, lũ (Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Xuyên chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ và nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng đến vùng hạ du; Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Xuyên có trách nhiệm thông báo đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân vùng hạ du) thời gian bắt đầu xả từ 15 giờ 00 phút, ngày 02/7/2022.

2. Triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Thanh Lanh đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết. Thông báo cho Các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm, tràn bị ngập. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, tăng cường công tác tuần tra canh gác 24h/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hư hỏng xảy ra.

4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo số điện thoại: 02113.862.518; Fax: 02113.861.721 địa chỉ Email: pclbvp@gmail.com./.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Khước
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: