Thời Sự

Sơ kết công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND 6 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 01/07/2022

Ngày 1/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND 6 tháng đầu năm 2022. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về công tác hồ sơ nghiệp vụ, phục vụ đắc lực, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đã chủ động bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2022; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác hồ sơ nghiệp vụ. Công an các địa phương đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ; từng bước khắc phục tư tưởng xem nhẹ công tác này và xác định việc thực hiện công tác hồ sơ là trách nhiệm, là công việc thường xuyên trong lực lượng CAND.

Đồng thời tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ có tính chất chiến lược của toàn ngành Công an, cũng như phục vụ chủ trương của Chính phủ và của Bộ Công an. Đáng chú ý, lực lượng hồ sơ đã có sự chuyển mình, đi vào thực hiện những công tác chiến lược của lực lượng Công an.

Trong đó, đã tập trung phối hợp thực hiện phối hợp triển khai Đề án số 06/ CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025; tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh tăng cường xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ,hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, cố gắng của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CAND trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ; tập trung rà soát, làm sạch các hệ thống cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, đồng bộ”, đảm bảo hồ sơ tài liệu phải phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, đồng bộ và toàn diện các hoạt động nghiệp vụ. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chí Kiên

(Công an tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: