Thời Sự

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Sáu, 01/07/2022

Ngày 24/6, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan ký ban hành Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề). Báo Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết của kỳ họp.

Chi tiết : Nghị quyết kỳ họp thứ 6

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: