Thời Sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng

Thứ Sáu, 01/07/2022

Sáng 1/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; chủ trương xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Trà Hương

Đây là hội nghị đầu tiên thực hiện phòng họp không giấy tờ, hướng tới xây dựng chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị bổ sung vào báo cáo phần đánh giá sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hiệu quả của việc ban hành các nghị quyết, công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án phòng, chống ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc; kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động trở lại của một số đạo lạ; vấn đề khan hiếm thuốc tại các cơ sở y tế công lập; chú trọng công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp; việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu Tỉnh ủy giao cho các sở, ngành, địa phương về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Chương trình kiểm tra, giám sát BTV Tỉnh ủy đã ban hành, nhất là kiểm tra, giám sát vấn đề có dấu hiệu vi phạm được cán bộ, đảng viên, dư luận quan tâm.

Có giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nghị quyết. Sớm hoàn thiện và trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về lĩnh vực văn hóa; có giải pháp giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em và đuối nước trẻ em.

Kết luận các nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh được thực hiện tốt. Nhiều đột phá được triển khai có hiệu quả, đó là công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo, trong đó, tập trung nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là việc ban hành, quát triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo phát triển KT-XH; trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Tổ chức tốt việc tiếp dân; công tác phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được đẩy mạnh, BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh được thành lập để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị: Tiếp tục sơ kết, tổng kết, nghiên cứu, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quán triệt nghị quyết của Trung ương về xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo 35 của tỉnh.

Trong công tác tổ chức, cần tiếp tục triển khai các nghị quyết, quy định, đề án của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; quan tâm rà soát công tác quy hoạch cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo chương trình và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Tăng cường nắm bắt địa bàn, tình hình dư luận nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển nhanh, mạnh chủ trương của Trung ương về công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy trong trường học, ngập lụt...

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ rõ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì ổn định nguồn thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài và thứ bậc chỉ số PCI, PAPI.

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân sau đại dịch Covid-19; chuẩn bị danh mục các công trình, dự án trọng điểm năm 2023; đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh bổ sung đánh giá về tình hình đời sống của nhân dân; khó khăn của doanh nghiệp sau khi dịch bệnh được kiểm soát; công tác cổ phần, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, việc quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; vấn đề cung cấp nước sạch khu vực nông thôn, tình hình xử lý rác thải, ngập lụt, sạt lở; chính sách hỗ trợ đối với công nhân, giáo viên mầm non; việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong các trường học; công tác tu bổ các công trình di tích văn hóa được xếp hạng; việc giải quyết các loại án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; công tác thi hành án; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Về tình hình tài chính ngân sách, UBND tỉnh cần bổ sung số thu, số nợ đọng thuế đến ngày 30/6/2022; khẩn trương bổ sung danh mục các công trình, dự án đầu tư công năm 2023.

Tăng cường công tác chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến an sinh xã hội, nhà máy xử lý rác, bệnh viện, dự án phòng, chống ngập lụt.

Cùng với đó, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư; rà soát điều chỉnh các dự án quy hoạch cho phù hợp, nhất là các dự án do cấp tỉnh phê duyệt. Có kế hoạch sử dụng nguồn lực đầu tư hiệu quả; rà soát và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng dự án.

Đối với các tờ trình của UBND tỉnh, xin ý kiến để trình HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tiến hành thẩm tra đối với các tờ trình và có báo cáo thẩm định trình BTV Tỉnh ủy.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: