Thời Sự

Vĩnh Tường trên hành trình chuyển đổi số

Thứ Sáu, 01/07/2022

Trước xu thế phát triển nhanh của công nghệ số, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã tiếp cận và triển khai các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, tạo nền tảng hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, UBND huyện Vĩnh Tường làm hài lòng hầu hết người dân, doanh nghiệp

Để triển khai chuyển đổi số, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và Đề án xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số giai đoạn 2020 - 2025.

Những giải pháp được triển khai là tập trung nguồn lực; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, nhất là trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, việc thực hiện chuyển đổi số ở Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là đã xây dựng được chính quyền điện tử, hệ thống quản lý văn bản đi, đến và điều hành của huyện đã vận hành tốt, đem lại hiệu quả.

Đến nay, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; 100% cán bộ, công chức từ huyện đến các xã, thị trấn có tài khoản và sử dụng thư điện tử công vụ làm việc trên môi trường mạng.

Lãnh đạo cấp phòng trở lên và lãnh đạo các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số để chỉ đạo, điều hành công việc kịp thời, hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi. Các văn bản, tài liệu cơ bản được chuyển trên không gian mạng giữa các cơ quan, đơn vị địa phương trong huyện.

Cổng thông tin điện tử của huyện hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ những thông tin thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" được duy trì, góp phần tích cực vào việc giải quyết các thủ tục hành chính của huyện.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, huyện Vĩnh Tường tiếp nhận hơn 1.100 hồ sơ; bộ phận "Một cửa" các xã, thị trấn tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 94%. 2 năm liên tiếp, huyện Vĩnh Tường dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thành phố.

Đến nay, hệ thống hội nghị trực tuyến của huyện đã được kết nối đến 100% các xã, thị trấn, đảm bảo liên thông 4 cấp, giúp việc tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện được sâu rộng hơn; công tác lãnh, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn được nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm thời gian, chi phí cho ngân sách địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Nguyễn Văn Chín cho biết: Trước đây, mỗi lần huyện triệu tập họp, chúng tôi phải di chuyển khá vất vả và mất nhiều thời gian, nhưng từ khi hệ thống hội nghị trực tuyến của huyện đưa vào hoạt động, không chỉ chúng tôi đỡ vất vả mà còn tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ ở xã, đại diện các thôn dân cư được lắng nghe chỉ đạo trực tiếp của chính quyền từ Trung ương đến cấp huyện. Điều này sẽ giúp công tác lãnh, chỉ đạo được kịp thời, hiệu quả hơn.

Cùng với chính quyền số, nền kinh tế số của huyện cũng được hình thành, với hàng chục sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp thế mạnh địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử. Nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hàng trăm doanh nghiệp đã biết vận dụng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Với quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, huyện Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tăng tương tác giữa người dân và chính quyền; bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ “e Cabinet”; chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; phổ cập dịch vụ mạng di động và điện thoại di động thông minh; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin để phục vụ chuyển đổi số.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: