Thời Sự

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chuyển đổi số

Thứ Năm, 30/06/2022

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đóng vai trò quyết định sự thành công của tiến trình chuyển đổi số. Chính vì vậy, UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhằm hướng đến mục tiêu nằm trong top 10 bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh vào năm 2025.

Chủ tịch UBND xã Yên Bình (Vĩnh Tường) trực tiếp chỉ đạo cán bộ sử dụng phần mềm điện tử để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh Trường Khanh

Sau hơn 1 năm triển khai, công tác chuyển đổi số của thành phố Vĩnh Yên đã đạt được kết quả khích lệ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Nhiều năm liền, thành phố nằm trong tốp đầu của tỉnh về mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Hạ tầng kỹ thuật cơ bản đảm bảo các điều kiện thực hiện kết nối, triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung.

100% các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý công việc, có mạng Internet và hệ thống mạng nội bộ, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử.

Tỷ lệ văn bản đến được số hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý trên phần mềm quản lý văn bản đạt 100%; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính và sử dụng thành thạo tin học, thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc; các văn bản, tài liệu cơ bản được thực hiện trên mạng điện tử đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai thực hiện sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương tiên phong và tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số sâu rộng trên toàn tỉnh, thành phố đã ban hành Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và Phát triển dịch vụ đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025 định hướng đến năm 2030.

Các kế hoạch, đề án đã đề ra những giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chuyển đổi số.

Hiện nay, nhiều sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số. Điểm chung của những địa phương này là đều có sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu.

Xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số, UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước phải nhận thức được đầy đủ, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng liên quan đến vai trò, vị trí, ý nghĩa của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, hội nhập quốc tế.

Đồng thời, không ngừng học tập kiến thức, kỹ năng liên quan đến chuyển đổi số; gương mẫu, tiên phong sử dụng công nghệ thông tin trong công việc; chỉ đạo quyết liệt, ứng dụng tốt các nền tảng số trong hoạt động của cơ quan; nắm bắt, kịp thời xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống phát sinh trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.

Chủ động học tập, nghiên cứu quan điểm, định hướng, mục tiêu của chuyển đổi số liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách để cụ thể hóa, phù hợp với cơ quan; tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan học tập các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến chuyển đổi số.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số trên các công cụ của cơ quan như website, bản tin, tờ rơi, hệ thống truyền thanh... Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên vận hành thuần thục, hiệu quả ứng dụng quản lý, chuyên ngành, chuyên môn khi triển khai tại cơ quan.

Giao bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, củng cố duy trì hạ tầng CNTT, hệ thống mạng internet. Chỉ đạo quản lý, vận hành, khai thác tốt các hệ thống dùng chung của tỉnh...

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: