Thời Sự

Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III

Thứ Tư, 29/06/2022

Sáng 29/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn nêu cao bản lĩnh, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Đại hội lần thứ II đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.

Hội đã thành lập mới 10 tổ chức, đạt 150% chỉ tiêu đề ra; kết nạp 89 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 100% tại các đơn vị có tổ chức hội; 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành 100% so với chỉ tiêu đề ra.

Các cấp hội, hội viên đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đi đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; tham gia các hoạt động giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hội đã làm tốt công tác tập hợp, động viên, phát huy tiềm năng và thế mạnh của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; quan tâm, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2022-2027, cán bộ, hội viên Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau trong lao động và cuộc sống; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, xây dựng hội trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể: 100% đơn vị có đủ điều kiện thành lập được tổ chức Hội CCB; thu hút 100% CCB có đủ tiêu chuẩn vào hội; 100% cán bộ, hội viên được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; hằng năm, 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, có 40% trở lên đạt hội cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc; hội viên gương mẫu đạt 100%...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Tin, ảnh: Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: