Thời Sự

Kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Thứ Ba, 28/06/2022

Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài (KH-KT), xây dựng XHHT trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Thời gian qua, BCĐ Xây dựng XHHT huyện Vĩnh Tường đã tích cưc tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch triển khai công tác KH-KT, xây dựng XHHT trên địa bàn.

28 xã, thị trấn cũng đã kiện toàn BCĐ Hội Khuyến học, trong đó, 24 xã, thị trấn có Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội Khuyến học; 4 xã, thị trấn có Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội Khuyến học.

Toàn huyện có tổng số gần 46.000 hội viên Hội Khuyến học. Công tác xây dựng các mô hình học tập đạt được nhiều kết quả tích cực với 33.600 gia đình đạt gia đình học tập, chiếm 56,3%; 500 dòng họ đạt dòng họ học tập, chiếm 63%; 165 thôn đạt cộng đồng học tập, chiếm 94,6%; 93 đơn vị đạt đơn vị học tập, chiếm 91%.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện tốt, theo đúng quy định, đạt và vượt chỉ tiêu. Các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức được hơn 360 chuyên đề với hơn 32.700 lượt người tham gia...

Năm 2021, Quỹ Khuyến học huyện xây dựng được 2,1 tỷ đồng; trong đó, năm 2021 và năm 2022 đã chi hơn 1 tỷ đồng để tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao trong dạy và học. Quỹ Khuyến học cấp xã, thôn, dòng họ xây dựng được hơn 11,3 tỷ đồng, trong đó, đã chi thưởng hơn 3,5 tỷ đồng…

Tại buổi kiểm tra, BCĐ Xây dựng XHHT tỉnh đánh giá cao công tác triển khai, chỉ đạo và những kết quả đạt được của huyện Vĩnh Tường trong việc đẩy mạnh công tác KH-KT, xây dựng XHHT; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân; trao đổi, góp ý, hướng dẫn các giải pháp để phát huy kết quả, khắc phục khó khăn nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác KH-KT, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện.

BCĐ Xây dựng XHHT tỉnh cũng nêu định hướng đẩy mạnh công tác KH-KT, xây dựng XHHT của tỉnh để huyện Vĩnh Tường chủ động triển khai; các cơ chế, chính sách, chế độ đối với người tham gia hoạt động công tác KH-KT, xây dựng XHHT tỉnh sẽ thực hiện trong thời gian tới…

Tiếp thu những ý kiến góp ý, hướng dẫn, chỉ đạo của BCĐ Xây dựng XHHT tỉnh, BCĐ Xây dựng XHHT huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác KH-KT, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đặt ra là xây dựng huyện Vĩnh Tường thành huyện học tập trong năm 2022.

Tin, ảnh: Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: