Thời Sự

Sở Tài chính gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số

Thứ Hai, 27/06/2022

Với vai trò quản lý nhà nước về tài chính ngân sách, Sở Tài chính nỗ lực thực hiện cải cách trên các phương diện thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công... gắn với chuyển đổi số. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp (DN), nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Cán bộ Sở Tài chính hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hằng năm, Sở Tài chính xây dựng và ban hành các kế hoạch về CCHC, kiểm soát TTHC để giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban chuyên môn phụ trách rà soát, theo dõi.

Hiện nay, tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang thực hiện 33 TTHC, trong đó, nhiều thủ tục có số lượng hồ sơ lớn như thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Vì vậy, để việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định, Sở Tài chính thường xuyên quán triệt cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ.

Thực hiện nghiêm việc công khai bộ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên trang thông tin điện tử của sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi đến cơ quan liên hệ công tác.

Đơn vị chủ động rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, khắc phục những hạn chế để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) trong lĩnh vực tài chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 nhằm đáp ứng mục tiêu đề ra, bảo đảm nguyên tắc “công khai, minh bạch, công tâm, chu đáo, đúng pháp luật”.

Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh rà soát, cải cách các TTHC, tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và nhu cầu chính đáng của nhân dân như thành lập, giải thể, phá sản DN; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; thanh tra, kiểm tra DN…

Chủ động chuyển đổi số trong hoạt động tài chính ngân sách, Sở Tài chính duy trì, thực hiện tốt phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (100% văn bản đi và đến đều được xử lý trên phần mềm) và áp dụng việc gửi, nhận văn bản giữa lãnh đạo sở và các phòng qua hộp thư công vụ của công chức.

Triển khai áp dụng chữ ký số cho lãnh đạo và định danh số trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức của sở trên các thiết bị thông minh, đảm bảo việc ký văn bản phát hành đi không chậm muộn, ảnh hưởng tới thời gian giải quyết công việc.

Sử dụng, vận hành các phần mềm ứng dụng trong hoạt động tài chính ngân sách như: Hệ thống Tabmis, Kho dữ liệu ngân sách nhà nước, Cơ sở dữ liệu giá tỉnh Vĩnh Phúc… góp phần phục vụ kịp thời công tác tổng hợp, tra cứu hồ sơ, tài liệu.

Cùng với đó, sở đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin và dữ liệu số; bổ sung trang thiết bị và triển khai các giải pháp an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ tại sở…

Mặc dù số hồ sơ giải quyết lớn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức trong công tác CCHC, đến nay, các TTHC của Sở Tài chính đều được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

100% hồ sơ được giải quyết xong trước và đúng hạn. Năm 2021, Sở Tài Chính vươn lên vị trí thứ 2/20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC đối với 3 nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chánh văn phòng Sở Tài chính Lê Khánh Linh cho biết: “Sở Tài chính luôn coi sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân là mục tiêu phục vụ của cơ quan, từ đó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ xây dựng văn phòng không giấy; xây dựng nền tảng tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở; thiết lập hệ sinh thái tài chính số.

Ngoài ra, sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, DN và người dân về công tác CCHC gắn với chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về CCHC và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực tài chính, tạo sự thống nhất trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Bài, ảnh: Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: