Thời Sự

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Năm, 23/06/2022

Sáng 23/6, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh Khánh Linh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã tiếp nhận 30 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: Đầu tư, xây dựng, cơ chế hỗ trợ, sửa chữa kênh mương, trạm bơm, khơi thông luồng tiêu; đẩy nhanh thi công một số dự án, sửa chữa, lắp đặt các công trình, hệ thống biển báo giao thông; công tác đền bù giải phóng mặt bằng....

Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời kịp thời. Đến nay, đã có 21/30 ý kiến, kiến nghị được giải quyết, đạt 70% các ý kiến kiến nghị của cử tri; một số nội dung kiến nghị đang tiếp tục được giải quyết.

Tuy nhiên, qua thực tế thẩm tra của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, việc đánh giá, phân loại kết quả giải quyết kiến nghị của UBND tỉnh còn chưa chính xác, còn 1 ý kiến cử tri chưa được giải quyết xong nhưng lại được phân loại đưa vào biểu đã giải quyết; việc phân công giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh còn có nội dung chưa phù hợp, chưa đúng chức năng giải quyết; nhiều nội dung trả lời kiến nghị của cử tri chưa rõ ràng, đầy đủ, không đúng trọng tâm cử tri yêu cầu; có kiến nghị đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng để bảo đảm sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh đưa vào chương trình giám sát các nội dung liên quan đến khơi thông luồng tiêu, dòng chảy trên địa bàn tỉnh.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị, trong trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chỉ đạo rà soát các ý kiến, kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm trong điều kiện có thể giải quyết được, không để ý kiến kiến nghị của cử tri từ lần thứ 2 trở lên.

Đồng thời, chỉ đạo đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này, tránh trả lời chung chung; cần cụ thể, rõ ràng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho rằng thời gian qua, UBND tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuy nhiên, để giải quyết, khắc phục những tồn tại cũng cần phải có lộ trình và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm hài hòa, thỏa đáng lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền các cấp nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập của cử tri, tránh tình trạng các ý kiến, kiến nghị tồn tại, kéo dài.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, cấp huyện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung báo cáo, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thẳng thắn, đúng tiến độ, tính thuyết phục cao.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những nội dung kiến nghị kéo dài. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những nội dung chưa được giải quyết xong, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác này. Đồng chí cũng đề nghị các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND cần tăng cường trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác, kịp thời.

Tin: Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: