Thời Sự

Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Thứ Năm, 23/06/2022

Để xây dựng môi trường làm việc thân thiện vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tỉnh chú trọng công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Nhờ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nhận thức và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị đã được nâng lên rõ rệt. Ảnh Trường Khanh

Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi các chính sách, pháp luật; xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng thân thiện; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi trách nhiệm công vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa chấp hành đúng thời gian làm việc, chưa tận tụy với công việc. Môi trường làm việc ở một số cơ quan, đơn vị chưa ngăn nắp, gọn gàng; chưa đảm bảo tính trang nghiêm, chuyên nghiệp của công sở. Trong thực thi nhiệm vụ, còn có tình trạng giải quyết công việc chậm, muộn, gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Để kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ.

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh đã tổ chức linh hoạt các hình thức, phương pháp kiểm tra.

Trong đó, tập trung kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, thời giờ làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đối với thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị, địa phương; việc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính…

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với 8 cơ quan, đơn vị.

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 69 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3014, Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tỉnh còn thực hiện kiểm tra thi hành công vụ về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tổng hợp, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với UBND thành phố Phúc Yên và UBND các huyện: Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch.

Sau khi kiểm tra, Đoàn đã có Báo cáo số 73 trình Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, Đoàn đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm nghiêm khắc lãnh đạo UBND huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, Chủ tịch UBND các huyện: Sông Lô, Lập Thạch và Tam Dương kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với 11 công chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo Quyết định số 69 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách ứng xử văn minh.

Thanh Huyền


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: