Thời Sự

Hiện đại hóa, số hóa công tác hải quan

Thứ Ba, 21/06/2022

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tiếp tục vận hành, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; cơ chế một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN… đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Hải quan với các Bộ, ngành và các bên có liên quan tham gia chuỗi dây chuyền cung ứng thương mại, là những giải pháp chính giúp Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc từng bước hiện đại hóa, số hóa công tác hải quan.

Chuyển đổi số góp phần minh bạch hóa công tác hải quan và thông quan nhanh hàng hóa.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất, nhập khẩu (XNK) trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện phương thức quản lý điện tử.

Theo đó, Chi cục tiếp tục vận hành, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; cơ chế một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN đảm bảo 24/7, tiến tới thực hiện cơ chế một cửa Quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Hải quan với các Bộ, ngành và các bên có liên quan tham gia chuỗi dây chuyền cung ứng thương mại.

Thực tế, đến nay, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi đã được Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc thực hiện bằng phương thức tự động, từ khâu đầu đến khâu cuối đều sử dụng nền tảng công nghệ số. Triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá cho hoạt động XNK, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn thông qua việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai trong vòng 3 giây. Đồng thời, giúp giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan.

Để giúp DN thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc phối hợp với Sân bay Quốc tế Nội Bài triển khai thí điểm hệ thống phân luồng và thông quan hàng hóa. Chủ động phối hợp với hệ thống các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong thực hiện thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, lệ phí và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK. Hiện, 100% số tiền thuế XNK thu nộp tại chi cục được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và DN trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Hầu hết các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt 95%). Qua đó, giúp DN nắm được hàng hóa XNK của họ vướng ở khâu nào, có thế trao đổi trực tiếp với các bộ phận để giải quyết mà không cần đến trụ sở Chi cục Hải quan.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc khẳng định: Hiện đại hóa, số hóa công tác Hải quan, không chỉ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp DN thông quan hàng hóa nhanh chóng và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước kịp thời, mà còn giúp cho Hải quan và các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước có hiệu quả. Tính đến 2/6/2022, tổng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán năm 2022.

Để thực hiện thành công mục tiêu, hiện đại hóa, số hóa công tác Hải quan, tiến tới xây dựng Hải quan thông minh, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT; xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động liên thông ứng dụng CNTT và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cũng như làm chủ công nghệ then chốt của Cách mạng 4.0.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức liên quan để triển khai, thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hải quan, thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình triển triển khai chuyển đổi số và những vấn đề còn tồn tại để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: