Thời Sự

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 17/06/2022

Sáng 17/6, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra 2 nội dung chuyên đề về: Dự thảo nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; dự thảo nghị quyết về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Theo dự thảo Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, để giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước và xã hội hóa xét nghiệm đối với các trường hợp là F1, F2, gắn với trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh để thích ứng linh hoạt với tình hình mới.

Trên cơ sở thực tiễn và tiếp thu ý kiến các sở, ngành, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự thảo nghị quyết quy định đối tượng áp dụng gồm: Các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh; các trường hợp thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định cụ thể mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh.

Theo đó, mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm đề xuất là 11.200 đồng, mức gia tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là 78.000 đồng; xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động mẫu đơn đề xuất mức giá 30.800 đồng chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm, mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là 178.900 đồng.

Mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn quy định 212.700 đồng chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm; mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là 501.800 đồng.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định cụ thể từng mức giá đối với việc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong các trường hợp mẫu gộp.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do nghị quyết không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cho rằng các mức giá quy định tại dự thảo nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với Thông tư 02 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, nhiều đại biểu đề nghị trong việc tổ chức thực hiện, nên bổ sung thêm nội dung nghị quyết được ban hành nhằm thay thế Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh quy định tạm thời mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh do không còn hiệu lực tại thời điểm hiện tại.

Đồng thời, nghiên cứu thêm về thời điểm chuyển tiếp thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm thuận lợi nhất trong quá trình triển khai sau khi nghị quyết được ban hành.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương đề nghị trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, cơ quan soạn thảo xem xét, thống nhất, bổ sung một số nội dung, căn cứ pháp lý, số liệu thực tiễn để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đồng thời, bảo đảm hồ sơ về quy trình, thủ tục; lưu ý hoàn thiện một số lỗi kỹ thuật trong quá trình soạn thảo văn bản. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: