Thời Sự

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam"

Thứ Tư, 25/05/2022

Ngày 25/5, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND) trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức tại 2 điểm cầu trung tâm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 63 điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Chủ trì hội thảo gồm các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo.

Dự hội thảo tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Lực lượng CSND có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân (CAND) Việt Nam, là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo khoa học lần này là dịp để nhìn lại những cống hiến hy sinh, thành tích của lực lượng CSND, đồng thời là diễn đàn khoa học để thảo luận những vấn đề về lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ các vấn đề liên quan đến chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành về các lĩnh vực công tác của lực lượng CSND từ bộ máy, chức năng, nhiệm vụ đến năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ; sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, rèn luyện trực tiếp, tuyệt đối toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng CSND; những đóng góp, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng đối với Đảng và dân tộc của lực lượng CSND; nâng cao văn hóa ứng xử, phát huy tính nhân văn trong sinh hoạt, công tác, chiến đấu của lực lượng CSND; tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác, chiến đấu của lực lượng CSND…

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề yêu cầu đổi mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn viên phức tạp, khó kiểm soát, trật tự an toàn xã hội tiếp ẩn nhiều yếu tố gây bức xúc trong xã hội cần tập trung giải quyết. Trước thực trạng đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng CSND rất nặng nề.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phân tích đánh giá tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt quản lý các đối tượng phạm tội được đặc xá tù tha; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm trong hoạt động điều tra.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tăng cường tiềm lực về mọi mặt nhất là khoa học công nghệ xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Xuân Lan

(Công an tỉnh)

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: