Thời Sự

Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ Tư, 25/05/2022

Ngày 25/5, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ảnh: Thế Hùng

 

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 tỉnh.

Để thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, Vĩnh Phúc đã huy động gần 1.000 điều tra viên từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Theo kết quả tổng điều tra, Vĩnh Phúc hiện có 76.307 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo với số lao động là 377.799 người.

So với kết quả tổng điều tra năm 2017, số lượng cơ sở tăng 1,14%, số lượng lao động tăng 18,2%. Trong đó, các cơ sở kinh tế thuộc doanh nghiệp và hợp tác xã có 6.917 cơ sở với 223.123 lao động, so với năm 2017 tăng 62,91% về số lượng và tăng 35,95% về lao động; các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có 67.688 cơ sở với 117.729 lao động, so với năm 2017 giảm 1,73% về số lượng và giảm 1,22% về lao động; các đơn vị sự nghiệp và hiệp hội có 731 đơn vị với 33.681 lao động, so với năm 2017 giảm 47,79% về số lượng và giảm 3,94% về lao động.

Đây là kết quả của quá trình điều hành phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tích cực, số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng mạnh; số lượng các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội được tinh giản theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kết quả đã phản ánh đúng quá trình phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây của tỉnh.

Điều tra CSHC được thực hiện từ tháng 3-12/2021. Tính đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh có 397 cơ sở hành chính, giảm 13,7% so với năm 2016 - tương đương 68 cơ sở.

Trong đó, số cơ sở thuộc hệ thống hành pháp chiếm số lượng lớn nhất là 300 cơ sở, số cơ sở thuộc hệ thống tổ chức chính trị-xã hội là 63 cơ sở, số cơ sở thuộc hệ thống tư pháp với 19 cơ sở; cơ sở thuộc cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam với 14 cơ sở và cơ sở thuộc hệ thống lập pháp là 1 cơ sở.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh có 6.573 lao động. Bình quân lao động trên một cơ sở trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt 16,5 người/cơ sở. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ internet tại các cơ quan hành chính, cơ quan của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội đạt 100%.

Số lượng lao động trong các cơ sở hành chính thuộc nhóm tuổi từ 16-45 chiếm 64%, với tỷ lệ này cho thấy độ tuổi của nguồn nhân lực trong khối hành chính ổn định.

Trình độ đào tạo của lực lượng lao động đại học chiếm 61,45%. Trình độ đào tạo của lực lượng lao động thạc sĩ trở lên chiếm 36,78%. Trình độ dưới đại học chiếm rất thấp 0.76%. Lao động là được xếp ngạch công chức từ chuyên viên trở lên chiếm 82.71 %, số còn lại là cán sự, nhân viên chiếm 17.3%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong tổ chức, thực hiện cuộc tổng điều tra. Đồng thời, đề nghị Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện dữ liệu tổng điều tra; hoàn thiện đầy đủ các báo cáo, yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương, Tổng Cục Thống kê về tổng điều tra; chủ động biên soạn các ấn phẩm, tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về công tác thống kê trên địa bàn tỉnh theo đúng Luật Thống kê và các quy định của Nhà nước; chủ động đáp ứng các yêu cầu về thông tin của lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND các cấp, ngành; tăng cường biên soạn các ấn phẩm thống kê, các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho 3 tập thể, 10 cá nhân cấp tỉnh, 27 cá nhân cấp huyện, 37 cá nhân cấp xã và 19 điều tra viên.

Hồng Tính

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: