Thời Sự

Ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Thứ Tư, 25/05/2022

Tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 25/5, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại tổ sáng 25/5

Theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm chỉ đạt 16,36%, thấp hơn mức 17,04% so với cùng kỳ năm 2021; giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt xấp xỉ 4,4% kế hoạch, có tới 17 bộ, cơ quan Trung ương chưa thực hiện giải ngân.

Cho ý kiến thảo luận tại tổ về nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm còn chậm và đề nghị cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp của vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đó là công tác chuẩn bị đầu tư có chất lượng rất thấp và chậm. Có những dự án phải mất 1-2 năm nhưng công tác chuẩn bị đầu tư vẫn chưa được hoàn thiện.

Bên cạnh đó cũng có một số dự án dù được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng lại không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi vậy mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện, chờ cập nhật quy hoạch cho phù hợp. Điều đó khiến quá trình giải ngân vốn đầu tư công gặp trở ngại lớn.

Thảo luận về công tác tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Những chính sách độc đáo và ưu việt nhất của nghị quyết này trên thực tế vẫn chưa được thực hiện như mong đợi.

Trong thời điểm chưa có một khuôn khổ pháp lý chắc chắn hơn để giải quyết tình trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng đâu là cơ sở để chúng ta đảm bảo Nghị quyết 42 khi được kéo dài thời hạn áp dụng sẽ giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế khó khăn như hiện nay?

Cũng theo đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung: Để giải quyết vấn đề này cần có sự thay đổi trong việc triển khai thực hiện nếu Nghị quyết 42 được kéo dài thời gian áp dụng. Có như vậy, những cơ chế chính sách đặc thù, riêng biệt của Nghị quyết 42 mới thực sự có hiệu quả khi đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần xây dựng khung pháp lý về việc xử lý nợ xấu hoàn thiện hơn trên cơ sở thực tế tại các địa phương.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); đồng thời tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ban soạn thảo nên gộp một số chương với nhau để bố cục giữa các chương cân đối hơn.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu những nội dung nào luật hóa được thì quy định ngay trong luật, hạn chế quy định tại các văn bản dưới luật. Có quy định cụ thể hơn về mức góp vốn đầu tư phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 (Hợp tác đầu tư nước ngoài trong hoạt động điện ảnh); cần có quy định rõ hơn về việc cơ quan nào kiểm soát phân loại phim trước khi phổ biến trên mạng.

Cũng theo đại biểu Trần Văn Tiến, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Điện ảnh, đến nay, Quỹ hỗ trợ chưa thành lập, nên đề nghị làm rõ lý do tại sao chưa thành lập được quỹ. Việc đề xuất thành lập quỹ cần cân nhắc kỹ và bảo đảm không làm tăng bộ máy và biên chế; bảo toàn vốn điều lệ; bảo đảm nguồn thu để chi trả cho các khoản chi (nguồn thu không trùng với các khoản thu phải nộp NSNN).

Linh DuyTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: