Thời Sự

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập

Thứ Ba, 24/05/2022

Ngày 24/5, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GDĐT tổ chức hội thảo trực tuyến “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập”.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ là cơ sở cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, là tiền đề quan trọng để xây dựng các mô hình học tập.

Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào việc đầu tư phát triển nền giáo dục hiện đại, thể hiện trong chiến lược phát triển một xã hội học tập với nền giáo dục mở, tạo ra sự bình đẳng về tiếp cận giáo dục cho mọi người để phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của bản thân, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo “Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT”.

Hội thảo cần tập trung làm rõ thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực theo mô hình “Công dân học tập” ở các ngành, các lĩnh vực, các nhóm đối tượng lãnh đạo, quản lý, người lao động; đặc biệt là chất lượng nhân lực đội ngũ cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở GDĐT…

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe và nghiên cứu tham luận của các đơn vị. Trong đó, tập trung vào các nội dung như xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình học tập, nhất là 2 mô hình “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý bậc phổ thông thông qua mô hình học tập; đổi mới công tác xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong doanh nghiệp; sự cần thiết của hệ thống giáo dục đại học và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các trường đại học…

Từ những tham luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam tổng hợp các ý kiến tham luận để nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập suốt đời, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ công nghệ số, mỗi người phải không ngừng học tập, "Học để biết, học để làm việc, học để chung sống với nhau...".

Đồng thời, phải có giải pháp khuyến khích sự học như tôn vinh những tập thể, cá nhân hiếu học; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người muốn học tập; xây dựng các cơ chế, chính sách đẩy mạnh các mô hình học tập; xây dựng hệ thống học mở cho mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận.

Tiếp thu chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ và ghi nhận các ý kiến tham luận của đại biểu, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan khẳng định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao được Đảng ta xác định là 1 trong 3 đột phá chiến lược để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Hội Khuyến học Việt Nam sẽ nỗ lực xây dựng, phát triển các mô hình học tập và đề nghị UBND các cấp cần có các giải pháp xây dựng và đẩy mạnh mô hình học tập tại địa phương để nâng cao nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nền tảng vững chắc để phát triển quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Minh Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: