Thời Sự

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ Năm, 19/05/2022

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Để Kết luận số 01 đi vào thực tiễn, cấp ủy các cấp đã đưa nội dung triển khai thực hiện Kết luận 01 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp ủy các cấp chủ động triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hình thức và phương pháp tuyên truyền được đổi mới theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ; tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, phản ánh kịp thời, sinh động những cách làm hay, sáng tạo, mô hình tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác.

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01, cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy sự tâm huyết, trách nhiệm về kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Các kế hoạch, chương trình hành động gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội, hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, thực hiện phòng, chống dịch gắn với khôi phục, phát triển KT-XH...

Trong quá trình triển khai xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi ngành, địa phương...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Đồng thời, cần đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp; chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương ra mắt bộ sách "Vang vọng lời nước non" gồm 12 tập với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia như GS.TS Đinh Xuân Dũng, GS.TS Nguyễn Như Ý.

Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Bộ sách góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại. Bộ sách ra mắt thiết thực nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2022).

Phương Loan

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: