Thời Sự

Xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng nhân tài

Thứ Năm, 19/05/2022

Sáng 19/5, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng nhân tài tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nguyễn Thị Lệ Thủy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Kim Ly

Để phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh của đội ngũ trí thức, tỉnh luôn quan tâm đầu tư, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đổi mới toàn diện công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Hiện toàn tỉnh có khoảng 50.000 người có trình độ đại học và tương đương trở lên.

Đội ngũ trí thức đã tích cực nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch, đề tài khoa học, các cơ chế chính sách, những mô hình tiên tiến, cách làm hay, đặc biệt, ứng dụng thành công nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn thiếu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao; trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với trí thức có trình độ cao còn bất cập, chưa thỏa đáng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đề xuất những giải pháp, cách làm hay, tham mưu giúp tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nguyễn Thị Lệ Thủy đã ghi nhận các tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ tiếp thu, xây dựng báo cáo, tham mưu lãnh đạo tỉnh nhằm phát triển, xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng nhân tài, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Anh PhươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: