Thời Sự

Tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số

Thứ Năm, 19/05/2022

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần phải đi trước, đón đầu, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công.

Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đầu tư, xây dựng trang thiết bị hiện đại, phục vụ hiệu quả công việc

Hạ tầng số được xác định bao gồm hạ tầng viễn thông và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Trên địa bàn tỉnh, quá trình thực hiện chuyển đổi số đang ở giai đoạn khởi đầu, còn gặp nhiều khó khăn; song, bằng việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những mặt đột phá, triển khai các nhiệm vụ cụ thể, trong đó có hạ tầng số, đến nay, quá trình thực hiện đã đạt kết quả khả quan, tích cực.

Về hạ tầng viễn thông, mạng cáp quang được triển khai rộng tới 100% các tuyến xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, làng. Tính đến tháng 3/2022, toàn tỉnh có 2.895 trạm thu phát sóng thông tin di động; tỷ lệ phủ sóng di động 3G, 4G đạt 100%; phát sóng 2 trạm 5G của Viettel; gần 1,3 triệu thuê bao điện thoại di động); tỷ lệ gia đình có internet băng rộng cố định đạt 72,4% thông qua 5 nhà cung cấp dịch vụ là Viettel Vĩnh Phúc, VNPT Vĩnh Phúc, FPT Vĩnh Phúc, Công ty SCTV và VTVcap.

Trong khối các cơ quan nhà nước, 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 3 cấp được trang bị máy tính, mạng LAN, kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ. 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, 95% cán bộ công chức cấp huyện và 80% cán bộ công chức cấp xã được trang bị máy tính, phục vụ hiệu quả cho công việc.

Đối với Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, đến nay, đều có trung tâm dữ liệu vận hành hiệu quả các ứng dụng và tích hợp dùng chung của cả tỉnh, kết nối với cổng thanh toán tập trung quốc gia và sẵn sàng kết nối đến cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương.

Riêng Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ về công nghệ, quản lý tập trung, trang bị hệ thống bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Với sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thông tin, UBND tỉnh xác định, hạ tầng số cần tiếp tục phát triển đồng bộ, hiện đại hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số.

Trong năm 2022, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tiếp tục củng cố mạng 4G bảo đảm chất lượng tốt, phủ sóng 100% địa bàn tỉnh; mở rộng vùng phủ sóng 5G, phát triển thêm 50 trạm 5G tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch; củng cố hệ thống truyền dẫn cáp quang để sẵn sàng kết nối internet băng thông rộng đến mọi gia đình khi có nhu cầu.

UBND tỉnh xem xét nâng cấp trung tâm dữ liệu của tỉnh theo công nghệ điện toán đám mây; thuê trung tâm dữ liệu dự phòng; xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh để tích hợp các dịch vụ đô thị thông minh; củng cố trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng; triển khai hệ thống phòng chống mã độc, virus, kết nối, chia sẻ thông tin tập trung; nâng cấp mạng máy tính cho các cơ quan, đơn vị, nhất là tập trung đầu tư ở cấp xã để nâng cao hiệu quả xử lý công việc ngay từ cơ sở.

Việc chỉ đạo vận hành, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tổ chức các chương trình đào tạo kiến thức cơ bản về kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin được giao cho lãnh đạo đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành thực hiện bằng những phương pháp cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh tiến hành xem xét trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trong trường hợp các ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Với sự vào cuộc quyết liệt đó, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những công nghệ tiên tiến, hiện đại với đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ... góp phần thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài, ảnh: Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: