Thời Sự

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Thứ Hai, 16/05/2022

Ngày 16/5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 1/7/2008. Sau 15 năm thực hiện, luật đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong phòng, chống bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực, nâng cao bình đẳng giới trong gia đình. Tuy nhiên, một số quy định, chính sách trong luật hiện hành còn tồn tại nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội hiện nay.

Các đại biểu cho rằng cần thiết phải sửa đổi luật, nhằm thể chế quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, bảo vệ quyền con người, bảo đảm an ninh xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; khắc phục những bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành.

Một số ý kiến đề nghị dự thảo luật cần bổ sung thêm hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác này; bổ sung quy định về trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phòng chống bạo lực gia đình để dự thảo luật có tính toàn diện.

Nhiều đại biểu cho rằng, việc quy định các hành vi bạo lực gia đình cần gắn với các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong phòng, chống bạo lực gia đình, một số đại biểu cho biết cần sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, đề nghị, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động của lĩnh vực bình đẳng giới, gia đình, trẻ em và bảo trợ xã hội.

Dự thảo luật cũng cần cụ thể hơn để dễ áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng cho ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản cụ thể như: Điều 3; Điều 6; Điều 34; Điều 57…

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: