Thời Sự

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thành phố Vĩnh Yên theo hướng xanh và bền vững

Thứ Sáu, 13/05/2022

Ngày 13/5, UBND tỉnh nghe thành phố Vĩnh Yên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07, ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và một số nội dung phục vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07.

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Vĩnh Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Ngay sau khi Nghị quyết 07 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Vĩnh Yên triển khai cụ thể hóa Nghị quyết và huy động, cân đối nguồn lực để thực hiện. UBND tỉnh thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Giai đoạn 2014 - 2021, ngân sách tỉnh đã bố trí 5.340 tỷ đồng đầu tư các dự án theo mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 07.

Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và các địa phương cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực.

Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Giai đoạn 5 năm (2015 - 2020), kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu ngân sách tăng khá, đảm bảo sự phát triển chung của thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 17,3%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,2%/năm; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 19,2%/năm; các ngành dịch vụ tăng 8,0%/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; đến năm 2020, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 83,8%, ngành dịch vụ chiếm 15,8%, ngành nông nghiệp chiếm 0,4%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm ước đạt 10,5%.

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư, nâng cấp từng bước theo hướng hiện đại, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng lên; Quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến năm 2020, thành phố có có 14/19 chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, 5 chỉ tiêu không đạt.

Thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết 07 của thành phố, các đại biểu dự hội nghị cho rằng thành phố đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của thành phố còn chưa đồng đều giữa các ngành; một số quy hoạch các khu đô thị chậm triển khai; vẫn còn tình trạng buôn bán tại các vỉa hè, lòng lề đường; chưa có nhà máy, địa điểm xử lý rác thải; đô thị còn thiếu các công trình mang tính biểu tượng hiện đại; ngành giáo dục của thành phố còn thiếu giáo viên… Các đại biểu đề nghị cần ban hành Nghị quyết mới cho thành phố, trong đó xây dựng quy chế quản lý đô thị; cơ chế đặc thù hỗ trợ thành phố phát triển; tiếp tục đầu tư xây dựng tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu, phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định thành phố Vĩnh Yên đã thay đổi mạnh mẽ sau 8 năm triển khai Nghị quyết 07. Đồng chí yêu cầu thành phố đề xuất xây dựng ban hành Nghị quyết mới với cơ chế chính sách cụ thể. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tăng cường công tác quy hoạch; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ. hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; điều chỉnh. xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; bảo vệ môi trường bền vững, sử dụng quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: