Thời Sự

Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động về chuyển đổi số

Thứ Ba, 10/05/2022

Chuyển đổi nhận thức là giải pháp quan trọng, tiên quyết trong quá trình triển khai chương trình chuyển đối số (CĐS) quốc gia. Nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả chương trình CĐS trên địa bàn tỉnh, công tác truyền thông nâng cao nhận thức về CĐS đã và đang được tỉnh chú trọng triển khai.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giúp Công ty TNHH Vitto, Khu công nghiệp Tam Dương II tạo ra các dòng sản phẩm gạch ốp lát chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường (Ảnh minh họa). Ảnh: Trà Hương

CĐS mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức; tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng; làm thay đổi căn bản toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân.

Quá trình CĐS cần sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị; triển khai đồng bộ xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương và để thành công trong quá trình CĐS, phải thay đổi từ nhận thức đến tư duy, từ tư duy đến hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Xác định công tác chuyển đổi nhận thức là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết trong quá trình thực hiện CĐS, tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ CĐS là xu hướng phát triển tất yếu, là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài và là cơ hội, động lực để kinh tế-xã hội của tỉnh có sự bứt phá.

Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng các chuyên mục về CĐS, chú trọng tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu của tỉnh trong CĐS, ứng dụng công nghệ số; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về CĐS; vai trò, ý nghĩa, những tác động của CĐS đối tới các mặt kinh tế-xã hội, sự phát triển của tỉnh…

Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã thực hiện tuyên truyền lưu động về chính quyền số nhằm thông tin để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu về CĐS; thực hiện tuyên truyền thông qua sử dụng các ứng dụng nền tảng góp phần cải cách hành chính, thúc đẩy hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tăng cường tuyên truyền thông qua các lớp bồi dưỡng, đào tạo kiến thức công nghệ thông tin, kỹ năng số, triển khai các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng nền tảng phòng, chống dịch Covid-19; thông qua các cuộc họp trực tuyến, học trực tuyến…

Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đa dạng đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về CĐS, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện CĐS.

Tuy nhiên, dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng công tác CĐS trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tương xứng với tình hình thực tiễn và tiềm năng về kinh tế-xã hội của tỉnh.

Một trong những nguyên nhân chính là do nhận thức và hành động liên quan đến công nghệ thông tin, CĐS, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của một số lãnh đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu chưa đúng mức, đúng tầm, chưa thực sự quyết tâm, gương mẫu nên công tác chỉ đạo, điều hành trong việc ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp khó khăn, hiệu quả chưa cao; nhận thức và sự tham gia trong quá trình CĐS của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân còn nhiều hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện tốt giải pháp chuyển đổi nhận thức trong quá trình thực hiện CĐS, ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105, trong đó xác định rõ những giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp nhân dân về CĐS.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các chiến dịch truyền thông về CĐS, đồng loạt và trải rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, bao gồm tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về CĐS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phóng sự chuyên sâu về CĐS; các tin, bài, video clip tạo xu thế về CĐS để đăng, phát trên các kênh và nền tảng khác nhau, các trang mạng xã hội phổ biến.

Xây dựng các chương trình phát thanh, tuyên truyền về CĐS phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động…

Cùng với các hình thức truyền thông trực tuyến, tỉnh chú trọng đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện, các phương pháp truyền thông số để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Trong quá trình truyền thông chuyển đổi nhận thức, chú trọng truyền thông cho các tầng lớp lao động, nâng cao khả năng thích ứng với môi trường mới. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, hội thi về CĐS quy mô từ cấp tỉnh đến cấp xã, từ hệ thống chính trị Nhà nước đến doanh nghiệp, người dân theo nhiều hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, với sự tham gia của lãnh đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu; mở các khóa bồi dưỡng, tuyên truyền về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Với những giải pháp đồng bộ, công tác truyền thông chuyển đổi nhận thức trong quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả mới, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp về CĐS; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao từ nhận thức đến hành động trong quá trình triển khai CĐS trên địa bàn tỉnh.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: