Thời Sự

Gỡ rào cản hạ tầng trong chuyển đổi số

Thứ Sáu, 06/05/2022

Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Mặc dù đã được quan tâm, đầu tư, tuy nhiên hạ tầng CNTT trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quá trình phát triển, nguy cơ trở thành rào cản cho tiến trình chuyển đổi số.

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, sóng 5G phủ 80% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cơ sở đào tạo, cơ quan nhà nước, điểm du lịch

 

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính; 5 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, dịch vụ internet, với tổng số hơn 1,2 triệu thuê bao di động, trong đó thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh đạt hơn 76%.

Toàn tỉnh có gần 2.900 trạm thu phát sóng thông tin di động, phủ sóng di động 3G, 4G 100% địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ gia đình có internet băng rộng cố định đạt 66% tổng số hộ gia đình.

Tỉnh đã thiết lập nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đã kết nối với Cổng thanh toán tập trung quốc gia và sẵn sàng kết nối đến các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, thiết lập xong các thủ tục hành chính, đã kết nối hơn 500 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhiệm vụ bảo mật an toàn thông tin được chú trọng, đã hoàn thành xây dựng kiến trúc an toàn thông tin, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin; các quy định, quy chế về bảo đảm an toàn thông tin được được cập nhật, bổ sung và thực thi thường xuyên. Thực hiện rà quét, ngăn chặn thành công 100% các sự cố tấn công vào Trung tâm dữ liệu của tỉnh…

Mặc dù vậy, theo đánh giá, hiện nay hạ tầng CNTT và nền tảng số của tỉnh chưa hướng đến những công nghệ mới, tiên tiến hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, mạng lưới truyền dẫn mới đạt mức cơ bản, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu cho các dịch vụ truyền số liệu lớn. Hệ thống mạng 5G mới chỉ được triển khai thí điểm.

Trung tâm dữ liệu của tỉnh đầu tư đã lâu, công nghệ cũ, chưa ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, internet vạn vật, chuỗi thời gian thực; chưa có đầy đủ hệ thống giám sát và bảo đảm an toàn thông tin mạng toàn tỉnh.

Việc phát triển hạ tầng lĩnh vực thông tin truyền thông vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng các thủ tục xây dựng hạ tầng, chưa được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong triển khai xây dựng hạ tầng; tỷ lệ chia sẻ, dùng chung hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp còn chưa cao; vẫn còn tình trạng “rác” viễn thông như cuộc gọi rác, tin nhắn rác, thư điện tử rác…

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đầu tư thúc đẩy phát triển hạ tầng CNTT.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hạ tầng CNTT, lợi ích của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số. Hỗ trợ hộ nghèo, các đối tượng chính sách, đảm bảo 100% người dân được tiếp cận với chương trình phổ cập điện thoại thông minh.

Tập trung nguồn lực về tài chính, con người cho nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông; đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường trong việc thiết lập mạng lưới và cung cấp các dịch vụ viễn thông CNTT. Tăng cường bảo mật an toàn thông tin.

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động như cột ăng ten, cột treo cáp, cống bể cáp, hào, tuynel kỹ thuật…đồng thời, đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% thôn, làng, bản được phủ cáp quang internet băng rộng; 90% hộ gia đình sử dụng cáp quang internet băng rộng; hơn 95% các hộ gia đình có ít nhất một điện thoại thông minh. 80% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cơ sở đào tạo, cơ quan nhà nước, điểm du lịch được phủ sóng 5G.

Triển khai đồng bộ các nền tảng số phục vụ các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Thực hiện kết nối 100% hệ thống thông tin trọng yếu, dùng chung của tỉnh vào mạng truyền số liệu chuyên dùng và vận hành ổn định, an toàn, thông suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: