Thời Sự

Ngành nội vụ cải cách hành chính, hướng tới chính quyền số

Thứ Tư, 27/04/2022

Để hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngành Nội vụ tỉnh tiếp tục đồng hành với các cơ quan liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ứng dụng CNTT trong chuyên môn, nghiệp vụ

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Nội vụ đã thành lập Tổ công tác tham mưu, thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số.

Cán bộ Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Trường Khanh

Ngành Nội vụ tăng cường công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò của công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin (CNTT) trong sự phát triển KT-XH và việc ứng dụng công nghệ này trong đơn vị.

Đến nay, Sở Nội vụ áp dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân. Đơn vị cũng ứng dụng phần mềm quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu để thuận tiện cho công tác lưu trữ và tra cứu; phần mềm quản lý văn bản để điều hành công tác chuyên môn.

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các thủ tục được công khai quy trình, hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí để công dân biết và thực hiện.

Sở Nội vụ cũng tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; quản lý văn bản điều hành; chữ ký số; thư điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trên cơ sở danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Sở Nội vụ đã cung cấp 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó, có 19 danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh và 7 danh mục thủ tục hành chính cấp huyện.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ

Nhằm xây dựng chính quyền điện tử, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư hoàn thiện nâng cấp hệ thống mạng LAN và bổ sung thiết bị CNTT tại các đơn vị trực thuộc.

Từ đó, hệ thống mạng Internet đáp ứng yêu cầu đặt ra, từng bước hiện đại, đồng bộ, đồng nhất; công chức, viên chức, người lao động có đầy đủ chuyên môn trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công việc.

Để ứng dụng CNTT cho các lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị đã chủ động đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Hoà cho biết: Với mục tiêu hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền Internet phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan.

Đầu tư, nâng cấp bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nội bộ cơ quan.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với ngành Công an khai thác, tận dụng thông tin từ Cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tránh thu thập trùng lặp nhiều thông tin để phục vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước; trao đổi thông tin, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức với cơ quan công an để tích hợp vào thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNEID.

Ngành cũng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể đến các tổ chức, công dân nhận thức rõ hơn tiện ích, tiết kiệm chi phí khi tham gia dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính thay cho hình thức truyền thống.

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực CNTT, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ, công chức, người lao động thích ứng với môi trường mạng để vận hành, phát triển các hệ thống, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: