Thời Sự

Đại hội Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Thứ Năm, 21/04/2022

Ngày 21/4, Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Ảnh: Kim Ly

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các nhiệm vụ công được Chi đoàn cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, phong trào cụ thể với các nội dung, chỉ tiêu và giải pháp sáng tạo, sát thực tế.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, hiệu quả; các hoạt động đồng hành với thanh niên được quan tâm, đổi mới; công tác văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2024, với tinh thần “Tiên phong – Đoàn kết - Sáng tạo” của tuổi trẻ, Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Chi đoàn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường cho thanh niên; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, gương mẫu của đoàn viên Chi đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2024; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Bạch Nga

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: