Thời Sự

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Thứ Năm, 21/04/2022

Ngày 21/4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM )và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Lượng

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM, chương trình đã hoàn thành, vượt 12,4% số xã đạt chuẩn NTM. Tính đến ngày 15/4/2022, cả nước có 5.706 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 69% tổng số xã toàn quốc), trong đó có 663 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 71 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, đã có 7.463 sản phẩm OCOP của 4.061 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên.

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM; 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung thành phần, phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Các chỉ tiêu phấn đấu, nội dung thực hiện được điều chỉnh, bổ sung cụ thể hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM theo các mức độ, thực hiện ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) là: Đạt chuẩn NTM để các địa phương chưa đạt chuẩn phấn đấu đạt chuẩn; đạt chuẩn NTM nâng cao để các địa phương đã đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; đạt chuẩn NTM kiểu mẫu để các địa phương đã đạt chuẩn NTM nâng cao lựa chọn lĩnh vực nổi trội, thế mạnh để xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 tối thiểu hơn 196 nghìn tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 39.632 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 156.700 tỷ đồng.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, từ các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai hiệu quả đã góp phần cải thiện đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo. Với tỷ lệ nghèo cả nước giảm từ 9,9% năm 2016, xuống còn 4,8% vào cuối năm 2020, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên về đích trước mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo.

Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm hơn 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm; đưa 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Để đạt và vượt mục tiêu đề ra, thời gian tới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tiếp tục thực hiện 7 dự án là: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KT - XH các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ nhà ở cho khoảng 10.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 74 huyện nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực giám sát, đánh giá chương trình.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tối thiểu là 75.000 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 48.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 12.690 tỷ đồng, còn lại huy động từ nguồn hợp pháp khác.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao vai trò, nhận thức của cả hệ thống chính trị về các chương trình MTQG; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, người dân về mục đích, yêu cầu, định hướng trong tổ chức thực hiện các chương trình MTQG.

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm xây dựng thông tư, phê duyệt chương trình, dự án thực hiện các chương trình MTQG; ban hành văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng nội dung trong chương trình.

Chủ động phối hợp với các địa phương tập trung ưu tiên nguồn vốn, huy động thêm nguồn lực xã hội, nguồn đóng góp tự nguyện của người dân, vốn viện trợ phi chính phủ cho các chương trình MTQG.

Các tỉnh, thành phố kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025, trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, nêu bật kết quả đạt được, những mô hình hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình MTQG của các cấp, ngành, địa phương.

Phát biểu tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các sở, ngành được UBND tỉnh phân công phụ trách thực hiện các Chương trình MTQG rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ các Chương trình MTQG hiệu quả trong thời tới.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: