Thời Sự

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thứ Năm, 21/04/2022

Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương; Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Biên tập, Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; lãnh đạo, hội viên Hội Văn học-nghệ thuật tỉnh và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt, giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của trung ương và địa phương nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trên cơ sở những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 và Quy định số 37 đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động lựa chọn, xây dựng đề tài, tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư (khóa XIII).

Trong đó, chú trọng phản ánh các mô hình, điển hình tiên tiến triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị TSVM gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: