Thời Sự

Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số

Thứ Sáu, 01/04/2022

Công an tỉnh là cơ quan thường trực trong việc triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn. Sau hơn 2 tháng thực hiện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Với việc chủ động, tích cực thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ của đề án sẽ góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú; giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho Nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ; phục vụ công dân số, xã hội số.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh thực hiện thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Trường Khanh

Ngay sau khi Đề án số 06 của Chính phủ được ban hành, với vai trò là cơ quan thường trực, Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng trong việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án số 06 trong lực lượng Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, 63 nhiệm vụ cụ thể gắn với 5 nhóm tiện ích phục vụ: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển KT-XH; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Để thực hiện đúng tiến độ, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án 06 trong lực lượng. Trong đó, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Để tạo nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia, trước đó Công an tỉnh đã “thần tốc”, quyết liệt hoàn thành 2 dự án lớn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD). Từ dữ liệu dân cư này, các cơ quan, đơn vị khai thác, chia sẻ, kết nối, phục vụ phát triển KT-XH, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022-2030.

Từ tháng 1/2022 đến nay, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, triển khai Thông tư số 08 của Bộ Công an quy định danh mục khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến nay, đã thực hiện tiếp nhận gần 700 trường hợp xin cấp định danh điện tử.

Dự kiến, từ nay đến ngày 10/5/2022 đơn vị sẽ cấp CCCD kèm định danh điện tử cho 100% công dân sinh năm 2004 và 2007 chưa được cấp CCCD; từ ngày 15/4 đến ngày 20/5/2022, cấp 100% định danh điện tử cho công dân sinh năm 2004 và 2007 đã được cấp CCCD gắn chíp.

Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của định danh điện tử đến công dân. Đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh số hoá việc đưa 11 dịch vụ công thiết yếu (trong tổng số 25 dịch vụ) ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh và an toàn. Trong đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra an toàn thông tin, đường truyền, đẩy nhanh quá trình kết nối cơ sở dữ liệu, góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số.

Hoàn thành mở rộng việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để chia sẻ cho các ngành, địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (về xác thực thông tin người dùng, hỗ trợ cung cấp, kiểm tra thông tin công dân). Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an…

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: