Thời Sự

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển đổi số

Thứ Năm, 31/03/2022

Để đảm bảo tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn được diễn ra toàn diện, hiệu quả, UBND tỉnh xác định, an toàn thông tin là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu và đã tiến hành đầu tư, xây dựng hệ thống thông tin có tính bảo mật cao, đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng trở thành tấm khiên bảo vệ vững chắc thành quả chuyển đổi số.

100% các cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đều am hiểu công nghệ thông tin, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến bảo mật trên môi trường Internet

Bắt tay vào triển khai quá trình chuyển đổi số toàn diện, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, về cơ bản, tỉnh ta có nhiều thuận lợi khi đã có nền tảng hệ thống chính quyền điện tử tương đối vững vàng, được vận hành thông suốt thời gian qua.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 7.000 hộp thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị (trừ viên chức thuộc ngành y tế, giáo dục). Triển khai phần mềm quản lý văn bản tập trung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và 136 UBND cấp xã. Toàn bộ hệ thống văn bản đi, văn bản đến (trừ văn bản mật) được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh triển khai 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 1.164 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 197 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 579 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó, 95,8% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc sử dụng hệ thống dữ liệu và thông tin trên môi trường mạng, bên cạnh những tiện ích đem lại, quá trình chuyển đổi số luôn phải đối mặt nguy cơ bị tấn công mạng; file đính kèm, liên kết bị ẩn chứa mã độc; đánh cắp dữ liệu được đăng tải...

Do đó, để đảm bảo an toàn thông tin cho hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như không để lộ, lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hiện tại, toàn tỉnh có 6 hệ thống thông tin được UBND tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn ở mức cấp độ 3 gồm: Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương; hệ thống một cửa điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ; cơ sở hạ tầng hệ thống mạng và dịch vụ hệ thống.

Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế và vận hành hệ thống thông tin phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

UBND tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu, liên kết, tích hợp kỹ thuật, vận hành, bảo mật cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của tỉnh, ngành với hệ thống thiết bị, phần mềm bảo mật, an toàn an ninh thông tin đồng bộ, hiện đại.

Đến nay, đã có 24 sở, ngành và 9 huyện, thành phố được trang bị các trang thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản lý tập trung cho hơn 4.000 máy chủ, máy trạm và thiết bị đầu cuối tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. Phần mềm có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu mã độc về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hầu hết các sở, ngành, địa phương đều bố trí tối thiểu 1 cán bộ phụ trách kỹ thuật về công nghệ thông tin của đơn vị. Những cán bộ này được đào tạo chuyên môn về công nghệ thông tin, tuy nhiên, đa số cũng chỉ đáp ứng được những công việc cơ bản, chưa thể tham mưu những công việc phức tạp theo yêu cầu của chuyển đổi số.

Mặt khác, do nhiều người còn phải kiêm nhiệm các công việc khác nên ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ trong tham mưu, vận hành hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình.

Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các lớp đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin cho 500 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo kiến thức nâng cao về an toàn, an ninh thông tin cho 30 cán bộ là quản trị mạng của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin cũng đã tích cực đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân. Bên cạnh đó, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã mở khóa đào tạo chuyên ngành máy tính, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ, phục vụ hiệu quả cho quá trình phát triển toàn diện KT-XH của tỉnh.

Bài, ảnh: Khánh Linh



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: