Thời Sự

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Thứ Sáu, 25/03/2022

Bám sát các chỉ tiêu, yêu cầu về chuyển đổi số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chỉ thị số 04/2022 của UBND tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số, ngay từ những tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Thế Hùng

Tại Chỉ thị số 04/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chính thức từ ngày 1/1/2022, phần mềm một cửa, dịch vụ công (DVC) trực tuyến iGate của tỉnh chính thức đưa vào sử dụng tại địa chỉ dichvucong.vinhphuc.gov.vn.

Đến nay, đã kết nối 651 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng DVC Quốc gia bao gồm 189 DVC mức độ 3 và 462 DVC mức độ 4.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh trong tháng 2/2022 và tiếp tục triển khai các dự án Nâng cấp Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, các Cổng Thông tin thành phần và nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung LGSP, dự kiến đưa vào vận hành chính thức trong tháng 4/2022.

Đồng thời, đang phối hợp với các ngành lựa chọn các nền tảng số dùng chung của tỉnh như bản đồ số GIS dùng chung, Cổng dữ liệu mở, Ứng dụng trên thiết bị di động dành cho công dân...; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lựa chọn nền tảng số để quản lý tổng thể thông tin, dữ liệu của ngành, triển khai đồng bộ đến toàn bộ các cơ sở giáo dục.

Ngày 2/3/2022, Sở TT&TT đã ban hành Quyết định số 30 về việc thành lập Tổ đánh giá, thẩm định ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương về việc chỉnh sửa phần mềm một cửa điện tử, DVC trực tuyến VNPT iGate.

Tổ có chức năng theo dõi, tổng hợp ý kiến chỉnh sửa phần mềm VNPT iGate theo yêu cầu của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, bộ phận "Một cửa" các cấp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; rà soát, đánh giá, thẩm định các yêu cầu, đối chiếu với các yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về cải cách TTHC để thống nhất phương án chỉnh sửa phần mềm VNPT iGate.

Phối hợp, theo dõi, đôn đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử, DVC trực tuyến VNPT iGate theo ý kiến chỉnh sửa đã được thống nhất.

Ngày 3/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55 về việc triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến kinh tế số, xã hội số trên phạm vi toàn tỉnh và thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 4 địa phương là Thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường); thị trấn Tam Đảo (Tam Đảo); xã Hướng Đạo (Tam Dương) và xã Lãng Công (Sông Lô).

Theo đó, các địa phương thí điểm sẽ tập trung xây dựng Cổng thông tin cấp xã, tích hợp phản ánh hiện trường, triển khai phần mềm quản lý nhân sự VNPT HRM, trang bị bảng tin điện tử cho UBND thị trấn và triển khai hệ thống truyền thanh thông minh...

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Hướng tới xây dựng nền tảng chính quyền số, các cơ quan tích cực ứng ứng dụng CNTT vào làm việc. Trong tháng 2/2022, đã thay đổi thông tin 2 chứng thư số, thu hồi 2 chứng thư số, cấp mới 11 chứng thư số, 2 sim PK1; có hơn 74.500 văn bản đến luân chuyển trên phần mềm quản lý văn bản, hơn 19.400 văn bản đi luân chuyển trên phần mềm quản lý văn bản, hơn 19.100 văn bản đi ký số trên phần mềm quản lý văn bản.

Lũy kế đến nay, đã cấp chứng thư số cho 39 cơ quan, đơn vị với tổng số 2.059 chứng thư số bao gồm 1.623 chứng thư số cá nhân và 463 chứng thư số cơ quan.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9.793 chữ ký số công cộng do VNPT Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc cung cấp cho người dân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng để ký số, xác thực, thực hiện trong các giao dịch điện tử dưới các hình thức cung cấp thiết bị và sử dụng như Token, Sim, HSM, Smart.

Đến nay, đã cấp 7.559 hộp thư điện tử công vụ cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương và cán bộ, công chức, viên chức các cấp; tỷ lệ sử dụng thư công vụ thường xuyên của cả tỉnh trong tháng 2 là 11%; tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản của cả tỉnh là 98%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số xã, thị trấn như UBND thị trấn Đạo Đức (Bình Xuyên); UBND xã Yên Dương (Tam Đảo); UBND các xã Hợp Lý, Xuân Hòa (Lập Thạch); UBND các xã Đức Bác, Nhân Đạo (Sông Lô) không ký số văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản.

Để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, các địa phương này cần nghiêm túc sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, hướng tới 100% văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý, ký số, gửi, nhận, lưu trữ trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Duy trì, phát triển ứng dụng đồng bộ, hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, an toàn, an ninh thông tin.

Triển khai thực hiện các DVC công trực tuyến mức độ 4 đối với toàn bộ các TTHC đủ điều kiện đáp ứng trên địa bàn tỉnh; triển khai nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: