Thời Sự

Tháng 1/2022: Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn TTHC cấp tỉnh đạt hơn 99%

Thứ Tư, 26/01/2022

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tháng 1/2022 việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 5.562 hồ sơ. Có 4.215 hồ sơ đến hạn giải quyết, đã có 4.186 hồ sơ được trả kết quả trước và đúng hạn, đạt 99,3%.

Có 18 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số gần 900 hồ sơ, trong đó, có 40 hồ sơ nộp mức độ 3 và gần 860 hồ sơ nộp mức độ 4; có gần 900 hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Dịch vụ công quốc gia.

Đối với UBND cấp huyện và cấp xã, do cơ bản thực hiện cập nhật phần mềm nên việc giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 1/2022 tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới hơn 12.200 hồ sơ. Trong đó, giải quyết TTHC đúng và trước hạn đạt 98,4%, tăng cao hơn so với năm 2020 và 2021.

Việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, chú trọng công tác giải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: