Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ

Thứ Ba, 25/01/2022

Ngày 25/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 50 của Bộ chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản và dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Theo Quy định số 50, công tác quy hoạch phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ.

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ. Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác.

Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, công tác quy hoạch cán bộ từ Trung ương đến địa phương thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu hoàn thiện Hướng dẫn thực hiện Quy định 50 để thống nhất thực hiện trong cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương về công tác quy hoạch cán bộ.

Đối với những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị về quy hoạch cán bộ cấp ủy, thẩm quyền phê duyệt đối với Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy; chức danh tương đương; cơ cấu quy hoạch đối với chính quyền địa phương... Ban Tổ chức Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Năm 2022, các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ sẽ trở thành một quy trình khép kín trong tất cả các khâu, được thể hiện bằng các quy định; sau quy hoạch, cấp ủy các cấp tiến hành công tác luân chuyển để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, tham mưu, trình Bộ Chính trị về cơ chế phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ.

Theo yêu cầu của của Bộ chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu các địa phương trong cả nước tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ ngày càng đổi mới, có nguồn cán bộ chất lượng, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: