Thời Sự

Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong bối cảnh dịch Covid-19

Thứ Ba, 25/01/2022

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu sắc, giảm mạnh doanh thu, thậm chí phá sản, buộc phải cho lao động nghỉ việc không lương, giãn, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động…Bối cảnh trên đặt ra đặt ra yêu cầu cấp thiết cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Học viên Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp sử dụng công nghệ thực tế ảo để rèn luyện kỹ năng phun sơn.

Theo khảo sát của Sở LĐ-TB&XH, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn tỉnh có gần 12 nghìn lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp phải ngừng việc; gần 2.000 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hơn 2.600 lao động phải nghỉ việc luân phiên; gần 3.300 lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Cùng với đó, nhiều công dân của tỉnh Vĩnh Phúc đang làm việc tại các doanh nghiệp, học tập, sinh sống hoặc lao động tự do tại các tỉnh, thành trên cả nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không có việc làm cũng trở về địa phương.

Qua thống kê, năm 2021 có trên 32 nghìn công dân Vĩnh Phúc ở các tỉnh, thành trên cả nước trở về địa phương; trong đó, gần 16 nghìn người đang trong độ tuổi lao động, tạo thêm áp lực không nhỏ cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Trước tình hình trên, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tổ chức tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh mất việc làm trở về địa phương tìm kiếm được việc làm tại quê hương để nhanh chóng ổn định cuộc sống, thu nhập.

Triển khai thu thập thông tin cung, cầu lao động. Khảo sát tình hình sử dụng lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của doanh nghiệp, từ đó có cơ sở cung ứng lao động cho doanh nghiệp đảm bảo đúng số lượng, chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc rà soát, nắm bắt thông tin thực trạng việc làm của lao động trên địa bàn tỉnh, số lao động bị mất việc làm, số lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lao động từ các tỉnh ngoài trở về địa phương có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tỉnh, để kịp thời tư vấn, trao đổi thông tin về nhu cầu việc làm, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề.

Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo nghề, nâng cao chất lượng gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của tỉnh, cũng như những nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch về đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; kế hoạch triển khai cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025…

Nhờ đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, toàn tỉnh đã tuyển mới trong giáo dục nghề nghiệp gần 30 nghìn người. Tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên 23 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt gần 78%, trong đó, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt gần 35%. Sau tốt nghiệp, trên 80% học sinh, sinh viên có việc làm, với mức thu nhập phổ biến từ 10-12 triệu đồng/tháng.

Tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 16 nghìn lao động, cụ thể khu vực nông, lâm nghiệp hơn 3.200 người; công nghiệp, xây dựng hơn 6.500 người; du lịch, dịch vụ gần 6.000 người; đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 353 người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở đã cung ứng 5.300 lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua Sàn giao dịch việc làm hoặc kết nối lao động trực tiếp với doanh nghiệp; cùng với đó, thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 250 lao động thất nghiệp, với số kinh phí hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lưu Văn Dũng cho biết, để đảm bảo hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ chế của tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch về lao động, việc làm; đa dạng hóa hình thức kết nối cung, cầu lao động.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; cùng với đó, tích cực triển khai hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp để người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động, có việc làm và thu nhập, ổn định cuộc sống…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: