Thời Sự

Triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng năm 2022

Thứ Hai, 24/01/2022

Chiều 24/1, Sở Xây dựng tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, Sở Xây dựng đã hoàn thành 50/50 nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, trong đó, có 27 nhiệm vụ đã hoàn thành 100%; hoàn thành 13/13 chỉ tiêu cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính một cửa liên thông; các chỉ tiêu ngành theo dõi, quản lý đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm, sở đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật, 1 văn bản về phân cấp quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đăng ký với UBND tỉnh. Đồng thời, rà soát, trình UBND tỉnh công bố 53 thủ tục hành chính cấp tỉnh; tiếp nhận văn bản, xử lý trước và đúng hạn đạt 100% thủ tục hành chính; đề xuất triển khai thủ tục dịch vụ công mức độ 3 trở lên trong lĩnh vực xây dựng đạt 53%; công bố 28 thủ tục hành chính mức độ 4.

Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý hạ tầng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, kiểm tra, quản lý chất lượng các công trình xây dựng tiếp tục đạt hiệu quả, góp phần giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong năm 2022, ngành Xây dựng tỉnh tiếp tục hoàn thành mục tiêu kép phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các đồ án quy hoạch đô thị trọng điểm cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị trong năm 2022, Sở Xây dựng tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.

Trong đó, rà soát, đánh giá thực trạng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm những vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng; tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực ngành.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản; tham mưu UBND tỉnh trong công tác quy hoạch của tỉnh; đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số ngành Xây dựng, đưa công nghệ số vào công tác thanh tra, quản lý đô thị thông minh.

Tin, ảnh: Dương Hà


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: