Thời Sự

Nhiều giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số ở Vĩnh Phúc

Thứ Hai, 24/01/2022

Phấn đấu vị trí xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh nằm trong top 20 của cả nước vào năm 2022 và top 10 vào năm 2025, cơ bản hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số; các dịch vụ đô thị thông minh được triển khai đại trà, rộng khắp; kinh tế số và xã hội số phát triển nhanh, bền vững, Vĩnh Phúc đang xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện.

Áp dụng công nghệ số ngay từ những hoạt động đời thường như quét mã QR bằng điện thoại di động trong khai báo y tế góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Vĩnh Phúc

Từ giải pháp tổng thể...

Các nhiệm vụ và giải pháp đều được xây dựng dựa trên cơ sở các chỉ số và tiêu chí đánh giá xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến các tỉnh, thành phố và được giao tới từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung về chủ trương, chính sách pháp luật bằng nhiều hình thức (quyển, tờ rơi, video, clip...) trên nhiều phương tiện (báo, đài phát thanh-truyền hình, trang/cổng thông tin điện tử…) tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tăng cường vai trò của người đứng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương trong chuyển đổi số. Xác định trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương phải là nhân tố lãnh đạo, chỉ đạo tích cực nhất và quyết định sự thành công trong hoạt động chuyển đổi số.

Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân đối với việc góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại.

Tổ chức hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ mới, mô hình mới phục vụ chuyển đổi số và định hướng xây dựng chính quyền số với các doanh nghiệp công nghệ số lớn tiêu biểu.

Tiếp theo, tỉnh chủ trương tạo cơ sở pháp lý, cơ chế thúc đẩy chuyển đổi số bằng việc xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến phối hợp triển khai chính quyền điện tử như thu thập, tạo lập, cập nhật, chia sẻ dữ liệu, khai thác thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Xây dựng các chính sách để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp thông qua thuê, sử dụng dịch vụ.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể hóa các nội dung về an toàn thông tin theo hướng quy định về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin đối với tổ chức, cá nhân.

Hoàn thiện việc tổ chức đánh giá xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các ngành, đơn vị, địa phương.

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung chuyển đổi số vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hằng năm, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở các quyết định, kế hoạch mà tỉnh đã ban hành.

... đến nhiệm vụ chi tiết

Để phát triển hạ tầng số và nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, lựa chọn những giải pháp công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, internet vạn vật, dữ liệu khối, dữ liệu lớn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo... để quản lý tập trung các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền số, đô thị thông minh và bảo đảm an toàn thông tin.

Hướng dẫn thực hiện giải pháp thuê dịch vụ lưu trữ tập trung cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây; triển khai đồng bộ địa chỉ internet thế hệ mới đối với các hệ thống hạ tầng và thông tin của tỉnh.

Phát triển hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng chất lượng cao theo hướng thuê dịch vụ từ các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm kết nối thông suốt 3 cấp tỉnh, huyện, xã, mở rộng các đối tượng liên quan tham gia một cách thống nhất, đồng bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh.

Phổ cập internet băng rộng, coi đó là tiện ích thiết yếu cơ bản; phủ sóng toàn bộ các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch bằng công nghệ 5G và các công nghệ di động thế hệ tiếp theo; phổ cập điện thoại thông minh tới người dân.

Phát triển hạ tầng internet vạn vật, tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, khí tượng thủy văn, môi trường, năng lượng, điện, nước, quản lý đô thị, an ninh trật tự... để hình thành cấu phần quan trọng của hạ tầng số.

Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị họp trực tuyến của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã để nâng cao chất lượng công tác họp, trao đổi chuyên môn, phổ biến văn bản và đào tạo, tập huấn qua hình thức trực tuyến; triển khai mô hình phòng họp thông minh hướng đến mục tiêu họp không tập trung và không giấy tờ trên phạm vi toàn tỉnh.

Coi trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn

Nhằm mục tiêu đảm bảo tối đa an toàn, an ninh mạng trong mọi thành phần của chuyển đổi số, tỉnh chú trọng phát triển hệ thống trung tâm xử lý, giám sát an toàn thông tin (SOC) và thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn thông tin, an ninh mạng theo cấp độ, bảo vệ dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị, dữ liệu cá nhân theo quy định, kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.

Triển khai đánh giá và xây dựng kế hoạch bảo vệ các hệ thống thông tin theo cấp độ trên tất cả các hệ thống thông tin của tỉnh.

Xây dựng mạng lưới bảo đảm an toàn thông tin mạng trên cơ sở nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách an toàn thông tin kết hợp với nhân sự phụ trách công nghệ thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện các chương trình hỗ trợ, nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh.

Bài, ảnh: Quang Nam

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: