Thời Sự

Trên 90% hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm một cửa cấp huyện, cấp xã được giải quyết đúng và trước hạn

Thứ Năm, 20/01/2022

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, Vĩnh Phúc tăng cường chỉ đạo triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tại 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 9 huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Bình Xuyên

Trong năm 2021, phần mềm một cửa cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận mới gần 160 nghìn hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, lũy kế tổng số hồ sơ đã và đang giải quyết là hơn 164 nghìn hồ sơ. Đã thực hiện trả trước và đúng hạn gần 145 nghìn hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 90% tổng số hồ sơ đến hạn giải quyết.

Cùng với đó, phần mềm một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh tiếp nhận mới gần 52 nghìn hồ sơ, lũy kế số hồ sơ đã và đang giải quyết hơn 61 nghìn hồ sơ. Đã thực hiện trả trước và đúng hạn gần 51 nghìn hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,63% tổng số hồ sơ đến hạn giải quyết.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: