Thời Sự

Tăng cường các biện pháp cấp bách, triệt để phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh

Thứ Bảy, 15/01/2022

 

Trong những ngày qua, liên tục xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân là do một số CSSXKD còn lúng túng, chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, chậm phát hiện người lao động nhiễm Covid-19 trong CSSXKD.

Cơ quan chức năng chưa kiểm tra, giám sát, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch trong KCN. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với cơ quan chức năng và CSSXKD chưa chặt chẽ, kịp thời.

Tiếp theo Văn bản số 309/CV-BCD ngày 13/1/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch tąi các CSSXKD trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo:

Giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ".

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại CSSXKD và việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn để thực hiện công tác phòng, chống dịch trong các CSSXKD.

Đồng thời, vận động tất cả các CSSXKD tổng rà soát 1 đợt với toàn bộ 100% người lao động để khẳng định không có người nhiễm Covid-19 trước khi vào công ty, doanh nghiệp làm việc, đảm bảo an toàn trong thời gian hoạt động tiếp theo.

Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng bám sát tình hình dịch bệnh tại các CSSXKD để sớm phát hiện các ổ dịch, đánh giá nguy cơ, dự báo những diễn biến bất thường; hướng dẫn các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo việc khoanh vùng, cách ly, không để lây lan bùng phát dịch trong các CSSXKD và lan ra cộng đồng.

Các CSSXKD chịu trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, tổ an toàn Covid-19; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong CSSXKD và lan ra cộng đồng do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp.

Trường hợp tầm soát dịch cho kết quả dương tính thì báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố trên địa bàn và cơ quan quản lý trực tiếp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Mai Thơ


 

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: