Thời Sự

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Thứ Sáu, 14/01/2022

Ngày 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trà Hương

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 được tổ chức nhằm thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, cá nhân; tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021.

Phát biểu khai mạc và quán triệt việc kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị: Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm qua về KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, các đại biểu cho ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bàn các giải pháp để lãnh đạo một cách toàn diện phát triển KT-XH; quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể năm 2022, từ đó, bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021 được chia làm 6 tổ, mỗi tổ do một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, thống nhất vì sự trong sạch vững mạnh của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của từng đồng chí Tỉnh ủy viên và vì sự nghiệp chung của Đảng, phải trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá rõ tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm.

Đối với kiểm điểm cá nhân, quá trình kiểm điểm phải thật sự nghiêm túc, thận trọng, bảo đảm kết quả thực chất, không hình thức, chiếu lệ, không lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, hạ uy tín với động cơ không trong sáng, thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của cấp ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì các tổ thảo luận và kiểm điểm yêu cầu điều hành thảo luận và kiểm điểm phải nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đảm bảo kết quả kiểm điểm thực chất, không hình thức, tránh tình trạng lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, hạ uy tín của nhau.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị để Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao nhất, sự chỉ đạo quyết liệt với giải pháp sáng tạo, linh hoạt, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đề ra.

Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được triển khai đồng bộ, với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ bản hoàn thành tốt; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới; quy định giao nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành và đánh giá người đứng đầu bằng sản phẩm đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức.

Tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu cả nước; 18/19 chỉ tiêu về KT-XH đạt và vượt, trong đó, có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị được triển khai, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi tích cực; các chính sách về an sinh xã hội luôn đi đầu cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh được cải thiện….

Buổi chiều, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục triển khai nhiều nội dung quan trọng.

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: