Thời Sự

Huyện Vĩnh Tường tổ chức thi công thực hiện dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây

Thứ Sáu, 14/01/2022

Sáng 14/1, UBND huyện Vĩnh Tường phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND xã Chấn Hưng, đơn vị thi công tổ chức san gạt mặt bằng, thực hiện dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây.

Lực lượng chức năng tiến hành san gạt mặt bằng thực hiện dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây. Ảnh: Kim Ly

Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng là khu đất dịch vụ phục vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi xây dựng Khu công nghiệp Chấn Hưng đã được UBND tỉnh thu hồi đất tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 với diện tích 15,64ha và được UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) tại Quyết định số 2199/QĐ-CT ngày 31/8/2006 và Quyết định số 3455/QĐ-CT ngày 21/12/2006. Đã có 241/246 hộ nhận tiền BT-GPMB, tuy nhiên, vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai dự án.

Ngày 8/6/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định số 766 về việc phê duyệt phương án đất dịch vụ bằng tiền để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi và Quyết định số 816, ngày 22/6/2020 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê duyệt phương án hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất được giao theo Nghị định số 64 của Chính phủ nằm trong phạm vi thực hiện công trình Khu đất dịch vụ Cầu Tây.

Đến nay, qua hơn 1 năm triển khai chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân, đã có 143/246 hộ đã đăng ký nhận đất dịch vụ (diện tích đất dịch vụ là 2.727,6m2, tương ứng với diện tích đất thu hồi là 81.828 m2). Trong đó, có 104 hộ đã nhận đầy đủ tiền hỗ trợ an sinh xã hội và tiền hỗ trợ 108kg thóc, còn lại 99 hộ đã đăng ký nhận đất dịch vụ bằng đất nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ 2 khoản nêu trên.

Trước khi tổ chức thi công, thực hiện dự án, UBND huyện Vĩnh Tường đã có văn bản thông báo đến Đảng ủy, UBND xã Chấn Hưng và 104 hộ đã nhận tiền BT-GPMB, đăng ký đất dịch vụ và nhận đầy đủ các khoản hỗ trợ khác về thời gian triển khai thi công dự án.

Việc triển khai thi công dự án trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để hoàn thành công tác BT-GPMB, giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân.

Mai Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: