Thời Sự

Khơi thông điểm nghẽn giải phóng mặt bằng ở Bình Xuyên

Thứ Sáu, 17/12/2021

Xác định bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cũng như thu hút đầu tư. Thời gian qua, huyện Bình Xuyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từng bước khơi thông những điểm nghẽn, đưa công tác bồi thường GPMB đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Dự án Khu đô thị phía Bắc hồ Sáu Vó đã GPMB 99,8% tổng diện tích đủ điều kiện GPMB

Tính đến năm 2021, trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 66 dự án đủ điều kiện bồi thường GPMB, với tổng diện tích gần 700 ha. Trong đó, diện tích đã bồi thường GPMB xong trước năm 2021 hơn 166 ha; còn phải triển khai thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo trên 532 ha.

Đặc biệt, trong năm 2021, huyện phải thực hiện GPMB 3 dự án trọng điểm cam kết với Tỉnh ủy, UBND tỉnh là Dự án Khu đô thị phía Bắc hồ Sáu Vó, tổng diện tích thu hồi hơn 273 ha; Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc, tổng diện tích thu hồi gần 84 ha và Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện 2, tổng diện tích thu hồi gần 104 ha.

Nhận thức rõ công tác bồi thường GPMB là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa rất lớn với phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư. Tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực nhưng có nhiều phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và nhiều chính sách quy định của pháp luật, do vậy cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch, hài hòa giữa quyền lợi người dân và lợi ích chung của địa phương.

Trên cơ sở đó, huyện Bình Xuyên đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bồi thường GPMB, nhất là các dự án trọng điểm, có diện tích đất phải thu hồi lớn tại những địa bàn phức tạp.

Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về về công tác bồi thường GPMB phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương, đồng thời định kỳ nghe các địa phương, cơ quan chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời có biện pháp tháo gỡ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình, thủ tục thực hiện công tác bồi thường GPMB; việc thực hiện chế độ, chính sách với người dân có đất phải thu hồi đảm bảo công khai, minh bạch đúng chế độ, đối tượng được thụ hưởng.

Thường xuyên kiện toàn cơ quan chuyên môn làm công tác bồi thường GPMB, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bồi thường GPMB.

Đưa công tác bồi thường GPMB vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các cấp để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải xem xét kiểm điểm, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nếu không hoàn thành các chỉ tiêu GPMB mà nguyên nhân đến từ lỗi chủ quan…

Nhờ vậy, công tác bồi thường GPMB trong năm 2021 của huyện Bình Xuyên đã đạt những kết quả tích cực, diện tích bồi thường GPMB trong năm đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến ngày 10/12/2021 toàn huyện đã thực hiện công tác GPMB được gần 370 ha, tăng trên 150% so với năm 2020 (Trong năm 2021 đã thực hiện gần 220 ha). Trong đó, diện tích đã GPMB sạch gần 210 ha; đang thẩm định và kê khai, quy chủ niêm yết đạt gần 160 ha. Tổng số lượt hộ nhận tiền bồi thường gần 5.000 hộ với tổng số tiền gần 630 tỷ đồng.

3 dự án trọng điểm cam kết với tỉnh đều đạt kết quả khả quan, trong đó, Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc đã GPMB trên 95% diện tích, bàn giao hơn 70 ha mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án. Dự kiến chủ đầu tư sẽ tiến hành khởi công giai đoạn I vào cuối tháng 12/2021, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện 2 tổng diện tích đã quy chủ đạt 98,5% diện tích phải thực hiện thu hồi. Công tác kê khai kiểm đếm và niêm yết được trên 72ha đạt 70% tổng diện tích. Trong đó thực hiện toàn bộ đất nông nghiệp tại xã Trung Mỹ và thị trấn Bá Hiến. Dự kiến tạm ứng chi trả khoảng 45 tỷ trong tháng 12/2021.

Dự án Khu đô thị phía bắc hồ Sáu Vó, tổng diện tích thu hồi trên 273 ha, gồm 6 khu. Tổng diện tích đủ điều kiện thực hiện bồi thường là gần 59 ha (trùng với hạng mục Bãi đổ thải Đồng Mong, thị trấn Hương Canh, thuộc dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc) đã GPMB xong 58,77ha, đạt 99,8% tổng diện tích đủ điều kiện bồi thường GPMB.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB 19 dự án trọng điểm khác, như Khu công nghiệp Sơn Lôi; Dự án Quản lý nguồn nước ngập lụt; Khu công nghiệp Bình Xuyên …. đến nay 19 dự án đã cơ bản thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: