Thời Sự

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Thứ Tư, 08/12/2021

Sáng 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc Hội nghị lần thứ mười. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Theo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh và diễn biến phức tạp trong phạm vi cả nước, đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội của tỉnh và đời sống của người dân; chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gián đoạn, nhiều đơn vị bị đình trệ sản xuất...Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự chỉ đạo quyết liệt, với giải pháp sáng tạo, linh hoạt, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.

Tỉnh ủy đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề; 5 đề án, 3 quy định và sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình mới. Lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh và ghi nhận là cuộc bầu cử có kết quả cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ bản hoàn thành tốt; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới; quy định giao nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành và đánh giá người đứng đầu bằng sản phẩm đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức.

Tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu cả nước; 18/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,02%; tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ chiếm trên 83% trong cơ cấu GRDP các ngành kinh tế theo giá hiện hành; GRDP bình quân đầu người đạt trên 114 triệu đồng/người (tăng 8,7 triệu đồng/người so với năm 2020); dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, tăng 4,55% so với dự toán.

Thu hút được 57 dự án FDI, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt trên 1 tỷ USD tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020; cấp mới cho 22 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10 nghìn tỷ đồng và gần 6,7 nghìn tỷ đồng điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn bằng 301% kế hoạch, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị được triển khai; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi tích cực; các chính sách về an sinh xã hội luôn đi đầu cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh được cải thiện.

Năm 2022 được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, tỉnh đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền được chú trọng. Phấn đấu kết nạp từ 2.000 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%; thành lập mới 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp; trên 90% tổ chức cơ sở đảng, trên 80% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP-giá SS 2010 tăng 8,0%-9,0%; tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 31,9 nghìn tỷ đồng; phấn đấu thu hút đạt 450 triệu USD vốn FDI và 10.500 tỷ đồng vốn DDI. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục phát triển hài hòa với kinh tế. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hôi được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19…

Thảo luận tại tổ và trực tiếp tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với các báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, kiến nghị giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng 2022 như trong dự thảo Báo cáo để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVII; xem xét việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các huyện, thành phố cho phù hợp do nguồn phát triển đảng hiện nay rất khó khăn; bổ sung vào nội dung báo cáo, phần kế hoạch tuyên truyền năm 2022 chùm hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm Vĩnh Phúc.

Tăng cường chỉ đạo, định hướng tư tưởng dư luận để người dân không hoang mang, các thế lực không lợi dụng, nhất là các nội dung liên quan đến dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải; nghiên cứu xây cơ chế hỗ trợ cho các lực lượng bán chuyên trách trong phòng, chống -19 (Tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia); tăng cường chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ rừng, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, thu hút đầu tư…sự cần thiết và một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục đào tạo; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và của tỉnh. Trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và trách nhiệm nêu gương. Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội-môi trường năm 2022 mà Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo, trong đó chú trọng thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, chuyển sang mô hình thích ứng, sống chung an toàn với dịch bệnh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030; điều chỉnh quy hoạch có liên quan phù hợp với quy hoạch tỉnh…

Đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục đào tạo; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua. Tuy nhiên, để các Nghị quyết sớm được ban hành, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng bổ sung nội dung xác định đúng mục tiêu, chủ thể, đối tượng tác động của Nghị quyết, từ đó xác định rõ hơn quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết trong giai đoạn mới.

Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024 và Kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện một số nội dung trước khi trình HĐND tỉnh quyết định…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, Hội nghị lần thứ mười BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra. Trong thời gian một ngày làm việc, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào báo cáo của Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị, mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: