Thời Sự

Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phi nông nghiệp

Thứ Ba, 07/12/2021

Sáng 7/12, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Thế Hùng

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Đảng, KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng cả về số lượng và chất lượng, đa dạng ngành nghề, phát triển ở tất cả các địa phương, vùng kinh tế.

Giai đoạn 2001-2021, cả nước thành lập mới hơn 20.000 HTX, 21 liên hiệp HTX và hơn 33.000 tổ hợp tác phi nông nghiệp. Các HTX, tổ hợp tác lĩnh vực phi nông nghiệp thu hút hơn 3 triệu thành viên tham gia. Phần lớn HTX thành lập theo Luật HTX năm 2012, tổ chức sản xuất, kinh doanh tập trung, cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên, gắn với chuỗi giá trị; phù hợp với tiềm năng, lợi thế, ngành nghề truyền thống địa phương.

Số lượng HTX, liên hiệp HTX quy mô vừa và lớn ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP, tham gia xuất khẩu hàng hóa ngày càng tăng, thích ứng với đại dịch Covid-19.

20 năm qua, phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp theo Nghị quyết số 13 đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các thành viên; đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và chất lượng cao; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo đối với lao động trẻ.

Sau 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, cả nước đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 84.297 lượt cán bộ và thành viên HTX phi nông nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, có 15 địa phương triển khai thu hút cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật về làm việc tại 250 HTX phi nông nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ 1.618 lượt HTX phi nông nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, tuần lễ trưng bày giới thiệu các sản phẩm của HTX, tập huấn kỹ năng kinh doanh, tiếp cận thị trường; 725 lượt HTX phi nông nghiệp được hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; 2.315 HTX được vay vốn phát triển SXKD với số tiền hơn 1.281 tỷ đồng, dư nợ cho vay đến cuối năm 2020 đạt 2.105 tỷ đồng; hỗ trợ cho 7.753 HTX phi nông nghiệp thành lập mới, 6.400 HTX phi nông nghiệp tổ chức, đăng lý lại.

10 năm qua, Luật HTX năm 2012 đã có tác động không nhỏ đối với sự phát của khu vực KTTT, HTX, xuất hiện thêm nhiều mô hình KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho các thành viên, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội. Ước đến ngày 31/12, cả nước có 9.316 HTX, 16 liên hiệp HTX, 44.226 THT phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay, còn nhiều HTX phi nông nghiệp quy mô nhỏ, số thành viên HTX có xu hướng giảm; năng lực điều hành, trình độ của đội ngũ cán bộ điều hành, quản lý HTX còn yếu và thiếu ổn định, thu nhập thấp, khó thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao; đối với HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trang thiết bị lạc hậu, quy mô nhỏ, sức cạnh tranh kém; một số quy định của Luật HTX năm 2012 còn chồng chéo, chưa đầy đủ, phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển...

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ vai trò, vị trí của HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp; đồng thời, đề xuất một số giải pháp xoay quanh vấn đề phát triển HTX trong lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực tài nguyên-môi trường; chính sách tín dụng ngân hàng hỗ trợ phát triển HTX phi nông nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư, xác định rõ vai trò của KTTT, HTX.

Ban Chỉ đạo tiếp tục tổng hợp, phân tích kỹ, có đủ căn cứ lý luận thực tiễn để kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, ban hành nghị quyết mới, kiến nghị với Quốc hội bổ sung, sửa đổi Luật HTX năm 2012 góp phần thúc đẩy SXKD KTTT, HTX phát triển.

Đồng thời, các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phải góp phần củng cố phát triển kinh tế HTX theo từng vùng, miền...

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: