Thời Sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2021

Thứ Hai, 06/12/2021

Sáng 6/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện, thành phố đã báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021, toàn tỉnh thực hiện GPMB cho 368 dự án, công trình phục vụ phát triển KT-XH. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng lúc tỉnh thực hiện nhiều dự án trọng điểm, lực lượng trực tiếp làm công tác GPMB còn mỏng, song, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và các đơn vị thực hiện GPMB, nhiều dự án chậm tiến độ, công tác GPMB kéo dài nhiều năm đã thực hiện xong và bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Các dự án mới, đủ cơ sở pháp lý thu hồi đất có tiến độ thực hiện nhanh. Kết quả, diện tích đất GPMB đạt 88,4% so với kế hoạch năm và đạt 75,7% so với tổng diện tích cần GPMB. Kết quả thực hiện tái định cư tại các huyện, thành phố đạt 31,19%, giải quyết cơ bản nhu cầu tái định cư của các hộ dân thuộc các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc thực hiện tái định cư đối với các dự án phải triển khai vẫn còn chậm so với yêu cầu GPMB; việc di chuyển, hoàn trả các công trình trên phạm vi GPMB chưa được giải quyết triệt để; công tác định giá đất, giá tài sản trên đất phục vụ công tác GPMB còn nhiều bất cập dẫn đến người dân có đất thu hồi không đồng thuận…

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước ghi nhận, biểu dương các đơn vị thực hiện GPMB đã quyết liệt vào cuộc, tạo mặt bằng sạch, giúp các dự án, công trình của tỉnh sớm được triển khai thực hiện, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Để công tác GPMB hiệu quả hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổng hợp các vướng mắc liên quan đến các chính sách mới trong công tác GPMB, sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ, tạo cơ chế thông thoáng, đẩy nhanh quá trình GPMB.

Các huyện, thành phố cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai đến người dân có đất thu hồi, nêu cao vai trò công tác “dân vận khéo” của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tin, ảnh: Chu KiềuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: