Thời Sự

Kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức năm 2021

Thứ Sáu, 03/12/2021

Ngày 3/12, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức năm 2021.

Cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo từng vị trí công tác

Lãnh đạo các phòng, bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh thực hiện bài kiểm tra viết với độ dài 180 phút với nội dung kiểm tra các kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc theo từng vị trí công tác.

Trong 2 ngày 4 – 5/12/2021, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả kiểm tra, sau đó, gửi thông báo đến cán bộ, công chức và báo cáo kết quả với Sở Nội vụ theo yêu cầu.

Việc kiểm tra, đánh giá kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch công chức đối với cán bộ, công chức được tổ chức khoa học, đảm bảo dân chủ, khách quan, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại công chức năm 2021.

Thông qua việc kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giúp lãnh đạo cơ quan đánh giá đúng năng lực của cán bộ, công chức; làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; góp phần xây dựng đội ngũ công chức vững chuyên môn, đủ năng lực để xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Bạch NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: