Thời Sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, thu chi ngân sách năm 2021

Thứ Ba, 30/11/2021

Sáng 30/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy năm 2022; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, thu chi ngân sách năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trao Quyết định số 388 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, chỉ định Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia Ban Chấp hành (BCH), BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị bổ sung, nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt là sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, kết quả thực hiện các nội dung cam kết của các Thành ủy, Huyện ủy năm 2021.

Một số đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị có đánh giá sâu hơn về vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; trong bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, phòng, chống Covid-19, bồi thường - giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Khánh Linh

Về nhiệm vụ năm 2022, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị bổ sung đánh giá rõ những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội; các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhất là việc tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan khối Đảng; vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, những công việc cần làm ngay ngày đầu năm mới.

Kết luận nội dung này, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu trong báo cáo tổng kết cần có đánh giá sâu hơn về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu quả từ chủ trương giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, cần bổ sung kiểm tra việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tập trung giám sát việc thực hiện các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng; tăng cường kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy về công tác quản lý đất đai, môi trường, ngân sách, đầu tư và không dừng bất cứ cuộc kiểm tra nào đã đưa vào kế hoạch năm 2022.

Đối với chương trình công tác năm 2022, trên cơ sở các khâu đột phá, các nhiệm vụ đã được chỉ ra, các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách ngành, lĩnh vực, địa phương nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ đưa vào chương trình công tác năm 2022. BTV Tỉnh ủy phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban Đảng Tỉnh ủy và các đoàn thể về thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy bổ sung, hoàn thiện chương trình để BTV Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, thu-chi ngân sách năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị có đánh giá rõ hơn về nguyên nhân khiến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; vấn đề chuẩn bị đầu tư các dự án chậm tiến độ; tình hình giải quyết việc làm, hoạt động tín dụng ngân hàng, chuyển đổi số; việc giải thể, ngừng hoạt động của các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh. Cùng với đó, có đề xuất cụ thể danh mục các dự án, kế hoạch vốn đầu tư năm 2022…

Kết luận các nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Về báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, cần bố trí ngân sách khoa học, hợp lý, bảo đảm nguồn thu. Đồng thời, bổ sung kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống dịch, công tác an sinh xã hội; dồn nguồn lực cho những công trình, dự án để tạo tăng trưởng.

Về đầu tư công, yêu cầu UBND tỉnh xác định rõ danh mục đầu tư cụ thể trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; khắc phục tình trạng mất cân đối đầu tư công và chậm giải ngân nguồn vốn.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đề xuất danh mục dự án đầu tư ở các ngành, lĩnh vực, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội theo chỉ đạo về phân bổ nguồn vốn đầu tư công của BTV Tỉnh ủy.

Công tác đầu tư phải chấp hành nghiêm quy định của Luật Đầu tư; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, không để lãng phí nguồn lực. BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành chỉ thị để lãnh đạo công tác đầu tư và quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng thông qua các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Quang NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: