Thời Sự

Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ Bảy, 27/11/2021

Ngày 27/11/2021, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 9 điểm cầu huyện, thành phố.

Bí Thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Dương Chung

Dự đại hội có PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Hiện, toàn tỉnh có 9 hội khuyến học cấp huyện, 136 hội khuyến học cấp cơ sở, 1.990 chi hội khuyến học và hơn 1.700 ban khuyến học.

Tổng số hội viên hơn 303.000 người, chiếm gần 26% tổng dân số toàn tỉnh. Các cấp hội đã động viên được các tầng lớp nhân dân tích cực “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng" và duy trì hiệu quả hoạt động của 136 Trung tâm học tập cộng đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 199.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt tỷ lệ hơn 62%, hơn 1.660 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt tỷ lệ hơn 45%, hơn 1.000 cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 75,% và hơn 500 đơn vị được công nhận đơn vị học tập với tỷ lệ gần 84%.

Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Trọng Điều trao cờ thi đua tặng Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung

Hội Khuyến học các cấp phối hợp với ngành GDĐT xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp thúc đẩy sự nghiệp giáo dục tỉnh phát triển. Trong 5 năm, Hội Khuyến học các cấp huy động được hơn 180 tỷ đồng khen thưởng và hỗ trợ học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Công tác xây dựng Qũy Khuyến học được nhân dân ủng hộ tích cực với mức quỹ khuyến học trên đầu người đạt gần 40.000 đồng; Qũy Khuyến học tỉnh được nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 38 tỷ đồng.

Trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh đã có 627 tập thể, 485 cá nhân tiêu biểu được Bộ GDĐT, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Lê Duy Thành tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa mới. Ảnh: Dương Chung

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hội; phấn đấu đến năm 2025, 35% dân số toàn tỉnh là hội viên khuyến học; 90% thôn, làng, tổ dân phố, dòng họ, 100% cơ quan, đơn vị và 30% doanh nghiệp có tổ chức khuyến học; 80% gia đình đạt "gia đình học tập", 70% dòng họ đạt "dòng họ học tập", 80% cộng đồng đạt "cộng đồng học tập", 100% đơn vị đạt "đơn vị học tập"; Quỹ Khuyến học tỉnh đạt 60 tỷ đồng...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Trọng Điều ghi nhận, biểu dương vai trò và những thành tựu của Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ IV; đồng thời, bày tỏ ấn tượng việc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tham gia làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho thấy sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài tại Vĩnh Phúc.

Đồng chí để nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội Khuyến học tỉnh tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, thực hiện hiệu quả các đề án phát triển GDĐT… để góp phần xây dựng con người Vĩnh Phúc mới và trở thành điểm sáng trong trào khuyến học, khuyến tài toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Trong đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã học tập phù hợp với tỉnh hình thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước về GDĐT, khuyến học, khuyến tại.

Cùng với đó, làm tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình, các tấm gương công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập cộng đồng học tập để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng…

Đại hội đã bầu BCH Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến Việt Nam được tổ chức vào ngày 30/11 – 1/12/2021.

Đại hội cũng tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Minh Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: